Filmprosjekt med norske matoppskrifter med voiceover på fremmede språk

Vårt utgangspunkt for dette ITEC-prosjektet var at ville bruke programmet iMovie på iPad til å presentere hvordan en lager noen nasjonale matretter. Gjennom dette ville elevene måtte tenke gjennom mange aspekter ved film som medium og ta mange valg når det gjaldt både innhold, lengde, lyd, lys, osv. Filmene skulle også bli en ressurs for fremmedspråklige, slik at de kunne kikke på filmene og dermed være i stand til å lage tradisjonelle norske retter, som "kjøttkaker i brun saus".

Slik gjør du

For å få dette til måtte vi lage "voiceover" på ulike språk og tilgjengeliggjøre dette via YouTube. En viktig sideeffekt av slike voiceovere er at vi måtte få kontakt med fremmedspråklige foreldre og invitere disse til skolen for at de skulle lese inn teksten på sitt språk. På denne måten blir prosjektet også en måte å inkludere fremmedspråklige foreldre og løfte elever med en fremmedspråklig bakgrunn. Vi synes dette passer godt inn i vår tanke om at prosjekter av teknologisk karakter øker i verdi dersom en kan få inn elementer av sosial kompetanse. Det synes vi dette prosjektet gjør.

Planlegging og gjennomføring

Det er viktig å planlegge læringsforløpet nøye på forhånd. I vårt prosjekt bestemte vi oss for å bruke iPad fordi dette nettbrettet har alt vi trenger av utstyr innebygget i seg. Først og fremst video, lydopptaker og program som enkelt redigerer film, nemlig iMovie. Noen elever ønsket mer avansert utstyr og fikk lov til å medbringe eget utstyr. Det gav disse elevene mye ekstra utfordringer. Mer om det senere. 

Elevene ble gruppert i grupper på tre og tre. Vi bestemte at all filming skulle foregå på en dag. Vi løste opp timeplanen denne dagen gor å få tid til mange opptak og undervegsvurderinger, sammenligning av opptak, test av lys, lyd osv. Vi mener det var et klokt valg å gjøre all filmingen på en dag. Vi hadde brukbart med tid og elevene visste at det er nå det gjelder. De hadde fokus på å få filmingen gjort skikkelig denne ene dagen.

Mål

Målet for prosjektet var at elevene skulle få øving i å bruke iPad til filmskaping. De skulle også øves i å tenke gjennom og planlegge et forløp fra forarbeid-filming-presentasjon av film. Samtidig ønsket vi at filmen skulle bli et produkt som hjalp fremmedspråklige til å lage norske matretter. 

Vi synes også at det øker prosjektets verdi at vi knytter fremmedspråklige foreldre tettere til skolen. Det gor disse elevene høyere status at foreldrene har en kompetanse som skolen behøver.

Utstyr

iPad, pc, trådløst nett, skytjeneste, i vårt tilfelle Onedrive.

Tips

Slike filmprosjekt bør organiseres over et kortere tidsrom. Løs opp timeplanen og kjør intensivt i to dager!

Vurdering

 

 

Evaluering av opplegg

- Veldig fornøyd med at vi klarte å inkludere så mange elever

- Etterarbeidet: Vi valgte å bruke media valgfag 2 timar i uka, det drog for langt ut i tid, mange dager gikk vekk, ferier, turdager osv. Skulle vi gjort prosjektet en gang til så ville vi inkludert flere fag, flere timer innenfor kortere tid, mat og helse, norsk, KUH, engelsk, tysk, spansk, RLE m.m.

- Vi lot 3 elever få lov til å bruke eget utstyr. Vi er usikre på om vi burde latt dem få lov til å bruke egne duppedingser. Utfordingene ble at de glemte pc hjemme, kom ikke i gang, de klarte ikke redigere flimring i filmen, de var ikke fornøyde med lyset, lyden ble dårlig, hadde problemer med å laste ned bilder fra skyen. Dersom vi fortsetter prosjektet vil vi nok bestemme at alle skal bruke iPad.

- Vi burde hatt enda klarere definerte oppgaver mellom elevene i gruppa, opplevde at enkelte ble sittende uten å gjøre noe.

- Vi hadde trodd at elevene  var mer selvgående i sitt arbeid underveis enn de var. Vi burde vært enda mer detaljert på fordeling av arbeidsoppgaver slik at ikke enkeltelever ble sittende uvirksomme innimellom.

Dette prosjektet vil kreve digitale ferdigheter knyttet til flere fagområder og kompetansemål. Vi nevner bilderedigering, lydformater og redigering «Voice-over» av lyd. Programmer som Photostory, iMovie sammen med ulike lagringsmedier i skyen vil gi mange og varierte utfordringer for elevene.

Det mest innovative aspektet ved prosjektet vil vi hevde er vår tanke om at vi skal knytte våre elever til fremmede kulturer ved å invitere innvandrere fra voksenopplæring og inn på skolekjøkkenet, og inn i våre matretter, ved å invitere dem til å legge på «Voice-over» og tekst på sitt språk, slik at våre photostories kan være anvendelige for våre nye «landsmenn». På denne måten bruker vi digital didaktikk til både å øve digitale ferdigheter og knytte sammen mennesker i vårt lokalsamfunn. Dette er slik vi ser det et eksempel på «the 21st century competences» og «Real world activities». Våre produkter er ikke bare noe «skolegreier.» Det er et hjelpemiddel for andre kulturer til å lage norsk mat. Vi har bestemt oss for å starte forsiktig med «Voice-over» av norsk mat, men vi ser mange muligheter for å ta dette prosjektet videre, og i neste omgang invitere voksne fra voksenopplæringen inn i skolen og lage fremmedkulturell mat for oss norske. Filmene vil selvsagt publiseres på YouTube og tagges sliik at de skal være lett å finne.

Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Relaterte opplegg

Relaterte blogginnlegg

Finn oss på sosiale medier