Fashion weeks: klær og farger på spansk og engelsk

Å lære av hverandre på tvers av landegrenser der temaet er farger, klær og mote.

Innledning

Dette opplegget ble gjennomført som et eTwinning-prosjekt. En klasse i Granada, Spania og en klasse i Tromsø, Norge, samarbeidet på tvers av landegrensene ved hjelp av ulike digitale verktøy. Arbeidsspråkene var engelsk og spansk, og temaet var farger, klær og mote i Spania og Norge. Elevene i Spania ligger på et A2-nivå i engelsk og elevene i Norge ligger på et A2-nivå i spansk. Det var derfor et perfekt utgangspunkt for å lære av hverandre.

Slik gjør du

Registrer deg og din skole på www.etwinning.net/no/. Du kan herfra søke etter lærere som samarbeidspartnere fra hele Europa. Når du har funnet din partner, utformer dere prosjektet etter eget ønske. Dette prosjektet gikk over fire uker der vi brukte 3/4 av spansktimene til å arbeidet med prosjektet. Vi gjennomførte en bli kjent-uke, en uke med samskriving, en uke med utforming av ulike presentasjoner og siste uke med Skype-møte og deling av presentasjoner.

Mål

Språklæring

 • utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket
 • undersøke likheter og ulikheter mellom morsmålet og det nye språket og utnytte dette i egen språklæring
 • bruke digitale verktøy og andre hjelpemidler
 • beskrive og vurdere eget arbeid med å lære det nye språket

 Kommunikasjon

 • delta i enkle, spontane samtalesituasjoner
 • presentere ulike emner muntlig
 • gi uttrykk for egne meninger og følelser
 • kommunisere med forståelig uttale
 • forstå og bruke et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner
 • bruke grunnleggende språklige strukturer og former for tekstbinding
 • tilpasse språkbruken i noen grad til ulike kommunikasjonssituasjoner
 • skrive tekster som forteller, beskriver eller informerer
 • bruke lytte-, tale-, lese- og skrivestrategier tilpasset formålet
 • bruke kommunikasjonsteknologi til samarbeid og møte med autentisk språk

 Språk, kultur og samfunn

 • samtale om dagligliv, personer og aktuelle hendelser i språkområdet og i Norge
 • sammenligne noen sider ved tradisjoner, skikker og levemåter i språkområdet og i Norge
 • samtale om språk og sider ved geografiske forhold i språkområdet
 • gi uttrykk for opplevelser knyttet til språkområdets kultur

Utstyr

 1. Lukket gruppe på Facebook for bruk i Bli-kjent-uka, alternativt kan man bruke TwinSpace som er etwinnings egen kommunikasjonsplattform
 2. Samskriving gjennom Google Docs i andre uka
 3. Elevene kan selv velge hvilke verktøy de vil bruke tredje uka der de skal utforme presentasjoner om hva de har på seg i løpet av ei uke og litt generelt om motebildet i sitt land og sin region i skrivende stund (powerpoint, slideshare, photopeach, videoopptak, prezi, My Story-app o.l.) 
 4. Skype
 5. Deling av presentasjoner på Facebook og/eller TwinSpace

Forberedelse

Lukket gruppe på Facebook og/eller TwinSpace ivaretar personvernet knyttet til bildebruk. Og lærerne fra hvert land starter med å diskutere og å vurdere gruppesammensetningene for best mulig gruppedynamikk og dermed best mulig læringsutbytte.

Tips

 • Elevene presenterer seg individuelt første uka
 • For at et slikt prosjekt skal kunne gi høyt læringsutbytte, er det viktig at det ikke kun involverer parallell-jobbing, men at man har fokus på faktisk samarbeid. Dette får vi til blant annet gjennom samskriving og Skype-treff
 • Samskrivinga gjennomføres i grupper på to og to (én fra hvert land)
 • Tredje uka gjennomføres som gruppearbeid pr land der grupper fra hvert land på to-tre elever forbereder en presentasjon for det andre landet
 • Skype-treffene bør gjennomføres slik at to elever fra ett land møter to elever fra det andre landet.

Oppgaveforslag

Å konkretisere oppgavene er viktig for at et slikt prosjekt skal bli vellykket. Mulige oppgaveformuleringer:

 1. Presenter deg selv: navn, alder, bosted/bolig, familie, fritiden din, hva du liker ikke liker (musikk, idrett etc), jobb/skole/fag
 2. Samskriving: hva jeg liker å ha på meg på skolen, på fritiden, på fest, på sommeren, på vinteren - beskriv klesplagg og farger
 3. Presentasjonen: generelt om motebildet i sitt land og sin region i skrivende stund og hva vi liker å ha på oss på skolen, på fritiden, på fest, på sommeren, på vinteren
 4. Skype-treffet: fortell om deg selv og hva du liker å ha på seg på skolen, på fritiden, på fest, på sommeren, på vinteren

Vurdering

Vurdering gjennomføres i henhold til kompetansemålene. Lærer vil kunne følge elevens skriftlige og muntlige kommunikasjon gjennom 1) innlegg postet i Facebook-gruppa/TwinSpace, 2) samkriving gjennom Google Docs 3) utforming av presentasjonen 4) observere muntlig produksjon under Skype-treffet.

Evaluering av opplegg

Elevene var svært fornøyde etter endt prosjekt og pekte spesielt på at det var bra at prosjektet var kort og konsist og at måten og tempoet man ble kjent på fungerte godt: ufarlig skriftlig presentasjon først, litt mer personlig gjennom samskriving, gjennom presentasjonen får man tid til å lære seg ordforråd, fraser og nødvendig grammatikk og når Skype-treffet starter, er elevene blitt litt bedre kjent og er tryggere i arbeidet med tema og derfor tør i større grad å kaste seg ut i dialog på fremmedspråket.

Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Relaterte opplegg

Relaterte blogginnlegg

 • Scratch i barnehagen - koding for barn

  Eivindsholen FUS barnehage, Kleppe friluftsbarnehage og Kirketunet barnehage har nylig avsluttet et digital kode-samarbeid, som er gjennomført via eTwinning vinteren/våren 2015.
 • Nettbrettspill som en variert del av undervisningen

  Dataspill på nettbrett kan være en god inngang til å jobbe med ulike fagmål på en måte som engasjerer elevene og setter i gang mange gode refleksjoner og diskusjoner.
 • Geologi på en morsom måte

  Lær om bergarter ved å styre Curiosity Rover på mars! Oppgaven er å finne vann. Klarer du det får du et digitalt mozilla open badge diplom.

Finn oss på sosiale medier