Faktatekst om dyr

Et læringsopplegg på 2.trinn

Innledning

Faktatekst om dyr. Et læringsopplegg på 2.trinn.

 

 

 

Slik gjør du

Mål:

 

Norsk:

  • skrive enkle beskrivende t

 

Beskrivelse av gjennomføring:

Først fikk elevene presentert et eksempel på hvordan man kan gjøre et søk på internett for å finne informasjon om et dyr, f.eks skjære, og så velge en troverdig kilde. Store norske leksikon ble anbefalt som kilde. Deretter viste lærer hvordan man kan fylle stikkord om dyret inn i et strukturert tankekart sortert etter informasjon om utseende, mat, bosted og unger, for så å bruke tankekartet til å lage en sammenhengende tekst.

Elevene arbeidet deretter sammen to og to. De valgte et dyr, søkte informasjon og skrev tankekart i ferdig skjema på papir. Så brukte de office365 til å opprette et worddokument som de delte med hverandre og lærer, og som de skrev teksten sin i. De søkte også bilder som var merket med creative commons og satte det inn i teksten sin.

Det ferdige produktet ble vist fram for klassen på smartboard, og alle tekstene ble samlet til ei bok som står i klassens bokhylle. Tekstene ble også delt med 1. trinn på skolen og med foreldrene i klassen.

 

 

Mål

Mål:

 

Norsk:

  • skrive enkle beskrivende tekster
  • skrive etter mønster av enkle eksempeltekster og ut fra andre kilder for skriving

 

Naturfag:

  • beskrive noen dyrearter

 

IKT:

  • kunne utføre søk på internett
  • kunne lage en enkel sammensatt tekst
  • kunne finne bilder merket med creative commons

 

 

 

Evaluering av opplegg

Ettersom elevene ikke hadde øvd mye på dette før, behøvde de tett oppfølging i jobbefasen for å klare å gjøre hensiktsmessige søk og for å klare å trekke ut og strukturere informasjon om dyret de hadde valgt, og også for å få til deling av teksten og riktig bildebruk. Derfor jobbet maks tre grupper (med to elever i hver gruppe) samtidig med dette. De øvrige elevene i klassen jobbet med andre oppgaver som de kunne utføre mer selvstendig. Med 27 elever i klassen, gikk det med mange økter til gjennomføringen av opplegget.

Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Finn oss på sosiale medier