Facebook som kilde til læring i engelsk og samfunnsfag.

Facebook er verdens største sosiale nettverk og blir brukt av de fleste norske elever på daglig basis. På Facebook kan en chatte, dele bilder, kommentere og diskutere med både venner og ukjente.

Innledning

Etter å ha tatt i bruk Facebook som en informasjonskanal for å nå elevene kjapt, bestemte teamet seg for å bruke den som en læringsarena. Vi ville bruke Facebook til å la elevene presentere sine 6-ordsnoveller, komme i kontakt med elever fra andre land og til å stille ressurspersoner spørsmål om forskjellige temaer vi jobber med både i engelsk og samfunnsfag.

Slik gjør du

De fleste elevene bruker sin private profil, men vi har også elever som har laget en elevprofil de kun bruker på skolen. Tidligere har vi bare brukt en gruppe for klassen, hvor både elever og foreldre er invitert. Her legger vi ut info om skoledagen eller andre ting som kan være relevant for elever og foresatte.

Norsklæreren valgte fra oppstarten av skoleåret å lage en gruppe for begge klassene hvor elevene la ut sine egne 5- ordsnoveller. Her fikk vi inn utrolig mange gode noveller og det skapte en stor iver blant elevene å publisere disse.

Vi videreutviklet prosjektet ved å opprette et samarbeid med en skoleklasse i USA. Vi dannet en fellesgruppe hvor elevene diskuterte emner som stereotypier, rasisme, skolehverdag etc. Her fikk elevene brukt engelsk aktivt i diskusjoner med elever på samme alder.

Da vi skulle igang med temaet borgerrettighetskampen i USA, leste vi novellen "Turning 15 on the road to Freedom". Vi fant vi ut at vi skulle kontakte jenten historien handlet om og se om hun var villig til å svare på spørsmål fra elevene. Som eksempelet under viser, gjorde hun en utrolig innsats med å svare. Vi inviterte henne da inn i gruppen vår og der svarte hun på spørsmål fra alle elevene.

 

Videre har vi introdusere forskjellige ressurspersoner som elevene kan stille spørsmål til. Under er et eksempel på et spørsmål en elev hadde til en 2. generasjons overlevende etter Holocaust. Dette var da knyttet opp til emnet 2. Verdenskrig.

 

Mål

Læreplanmål etter 10 trinn.

  • drøfte unge menneskers levesett, omgangsformer, livssyn og verdier i Storbritannia, USA, andre engelskspråklige land og Norge
  • kommunisere via digitale medier
  • bruke innhold fra ulike kilder på en selvstendig og kritisk måte

Utstyr

I dette prosjektet har elevene enten jobbet på Surface, nettbrettene som vi bruker i undervisningen, eller brukt sine egne smarttelefoner.

Oppgaveforslag

Etter at vi hadde leste den grafiske novellen "Turning 15 on the Road to Freedom", fikk elevene i oppgave å stille seg tre spørsmål som de hadde lurte på etter å ha lest novellen. Spørsmålene ble så skrevet inn på en Padlet hvor vi gikk igjennom spørsmålene for å kvalitetsjekke dem og for å se at vi ikke gjentok de samme spørsmålene.

Under ser du et eksemple på hvordan elevene har stilt spørsmål til novellen:

Vurdering

Elevene har blitt vurdert i hvordan de deltok i gruppen og nivået på spørsmåene de stilte. Her har vi også tatt fram gode eksempler og jobbet mye med hva som ligger i å stille gode spørsmål. Elevene har fått gode eksempler på hvilke spørsmål som viser innsikt og hvordan en skal stille disse spørsmålene. Vi har også jobbet med hvilken informasjon en kan lese ut ifra svarene.

Evaluering av opplegg

Hvis du vil kontakte meg på terje.pedersen@bergen.kommune.no, svarer jeg gjerne på spørsmål knyttet opp til denne oppgaven.

Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Finn oss på sosiale medier