ENKI i klasserommet

Enki er motiverende, sosialt og lærerikt!

DSC_2097.JPG

ENKI - læringsspill i matte, engelsk og naturfag.

All rights reserved.

Innledning

6A bruker ENKI aktivt flere ganger i uka, både i undervisningen og i lekse. Vi gjennomfører det både i hel klasse og i mindre grupper.

Slik gjør du

Gå på Enkifag.no, og logg deg inn eller søk om gratis prøvelisens.

Opprett bruker til deg selv, og etterhvert til elevene.

Logg deg på sammen med elevene og lær deg og elevene hvordan spillet fungerer.

Mål

ENKI tar for seg fagene matte, engelsk og naturfag med utgangspunkt i læreplanmålene for 5.-7.trinn.

Utstyr

Man bør ha tilgang til minst et klassesett PC-er eller iPader, for å kjøre dette i timene. Alternativt er å dele inn i mindre grupper hvis utstyr er en utfordring. Det er en fordel å ha headsett til alle da det er et spill med lydeffekter.

Forberedelse

Du kan som lærer godt differensiere et opplegg med bruk av ENKI. Du kan styre dem inn på hvilket emne du vil, individuelt eller gruppevis.

Hold av datarom i god tid hvis man ikke har klassesett tilgjengelig.

Tips

Når ENKI skal introduseres til elevene kan det være lurt å gjøre det i mindre grupper, ca 5-10 elever slik at alle kommer seg på raskt og får kjapp kunnskap om hvordan spillet fungerer. Når de er kommet inn i det, noe som går raskt, så kan hele klassen være aktiv samtidig.

Spillet har chattefunksjon, og det er viktig å klargjøre premissene for bruken av chatten. Her kan man tenke at det kan være en fin innfallsvinkel til nettvett, hvordan opptrer man på nett - spesielt da man som lærer ser all aktivitet som foregår.

I forhold til brukerbavn/passord: Lag nye brukernavn og passord som er enkle å huske for elevene. Lag deg en liste som du alltid har tilgjengelig om noen glemmer. Lag en kopi til elevene som de kan ha hjemme.

Informer godt til foresatte om bruk og tidsbruk.

Det er fullt mulig å gi abeid med ENKI som individuelle tilpassede lekser. For elever som har lesevansker kan det være lurt å være tilgjengelig for som lesestøtte på noen av oppgavene.

Som lærer er det lurt å være ofte pålogget i starten for å skape god bruk. Du kan styre elevene til det faget og delemnet du vil de skal jobbe med. ENKI egner seg godt som bearbeiding og supplerende arbeid til et tema f.eks. i matematikk.

Oppgaveforslag

Mattetime. Læringsmål: Å kunne regne ut omkretsen på en figur.

                Kriterier: Vite at man plusser sammen lengdene på sidene i figuren.               

                              Være nøyaktig når du måler med linjalen

Opplegg for en mattetime med tema omkrets: Forbered en todelt time, der første halvdel er en matematisk samtale i klasserommet om omkrets. Litt teori, og noen praktiske oppgaver, gjerne samarbeidsoppgave to og to.

Andre halvdel jobber elevene på ENKI. Styr elevene inn på sone Kalkulon sørvest, som omhandler geometri, og oppgaver med omkrets.

Etterarbeid kan være VFL: Sjekk ut kunnskap. Elevene får et halvt A4 ark med to figurer de skal regne ut omkrets på og levere inn. Tar 5 minutter. Slik kan du enkelt sjekke ut om elevene har nådd læringsmålet for tima.

Vurdering

Vurderinger får elevene umiddelbart etter løste oppgaver, i form av gullstjerner som sier noe om graden av måloppnåelse. Lite gullstjerner kan sammenlignes med lav måloppnåelse osv. 

Du som lærer kan gi direkte tilbakemeldinger i oppgaver der elevene leverer skriftlige besvarelser.

Evaluering av opplegg

Mine erfaringer med ENKI er udelt positive. For det første er elevene svært kompetente i bruk av dataspill, og skjønner raskt hvordan det fungerer.

At man logger inn på nettleseren er svært positivt, da man slipper installasjon og problemer med programvare. Dette er bra slik at man kan logge seg inn på enten pc eller læringsbrett hjemme.

At man kan kjøre et opplegg som beskrevet ovenfor gir et variert og motiverende opplegg for elevene.

Som lærer har jeg en egen administrasjonsside, der jeg ser all aktivitet og mestring til hver enkelt elev.

Jeg ser at noen elever er tidvis mer opptatt av å fare rundt i spillet uten å gjøre så mye oppgaver, men det løser seg selv da de er avhengig av å oppnå poeng for å kunne bruke alle effektene og kunne komme seg videre i spillet.

Elevene sier: Vi lærer ganske mye av spillet, og det er morsomt å lære gjennom å spille.

Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Relaterte opplegg

Relaterte blogginnlegg

Finn oss på sosiale medier