Elevenes første møte med micro:bit

7.trinn på Åssiden skole fikk mulighet til å teste ut og programmere med micro:bit i undervisningen. Her en liten oppsummering med opplevelser og erfaringer fra læringsøkten.

Innledning

For en tid tilbake lanserte BBC en liten datamaskin som kan brukes i undervisningen for å lære barn og unge programmering. Den lille datamaskinen kalt micro:bit har blant annet tastatur, skjerm, innebygd bevegelsessensor, kompass og Bluetooth- teknologi. 

micro:biten er foreløpig bare gjort tilgjengelig for skolebarn i Storbritania, men Senter for ikt i utdanningen har fått tak i noen eksemplarer. Disse eksemplarene har 7.trinn ved Åssiden skole fått muligheten til å teste ut på skolen. I dette innlegget oppsummerer vi opplevelser og erfaringer fra læringsøkten med micro:bit. 

microbit.jpg

Micro:bit. 

Creative Commons Licence

 

Slik gjør du

Jeg og elevene hadde liten eller ingen erfaring med micro:bit før læringsøkten startet. Vi ble enige om at i denne læringsøkten skulle vi utforske og lære sammen, og slik ble det.

Vi startet læringsøkten med å bli kjent med hjemmesiden til micro:bit. Deretter klikket vi oss videre til oversikten over de ulike programmerings-programmene. Her valgte vi å se nærmere på Microsoft block editor. 

IMG_0071.JPG

Elevene satt sammen to og to når de programmerte med micro:biten. 

Creative Commons Licence

Før vi startet med selve programmeringen tok vi en titt på de ulike verktøyene i editoren. Vi så på blokkene, og prøvde å pusle de sammen til et program. Deretter tok vi en titt på de forskjellige valgene i Microsoft block editoren. Her fanrt vi blant annet ut av "RUN" knappen overførte det vi hadde programmert til micro:biten som forhåndsvises i nettleseren, og at "COMPILE" knappen øverførte det vi hadde programmert til selve micro:biten. Elevene fikk prøve dette i praksis ved å skrive navnet sitt i editoren for så og overføre til micro:biten. Når programmet var overført rullet elevenes navn på skjermen til stor jubel og glede i klasserommet.  

 

 

Oppgave 1 - Answering machine. (Hentet fra micro:bit sin oppgaveside)  

Den første oppgaven vi prøvde oss på var "Answering machine". I denne oppgaven skulle elevene lage et program som blir brukt til å svare på spørsmål med alternativene  JA , NEI eller KANSKJE. Når programmet var laget og overført til micro:biten stilte elevene hverandre spørsmål, og brukte den programmerte micro:biten til å svare. micro:biten var programmert slik:Knapp-A var JA, knapp-B var NEI og når micro:biten ble ristet ,- KANSKJE. 

spørreporgram_microbit.JPG

Elevene stilte hverandre spørsmål og brukte den programmerte mikro:biten til å svare. Etterhvert lagde noen elever spørrekonkurranse og mikro:biten ble brukt som et slags verktøy i et gameshow. 

Creative Commons Licence

 

Oppgave 2 - Love meter. (Hentet fra micro:bit sin oppgaveside)  

Den andre oppgaven vi prøvde oss på  i denne læringsøkten var "Love meter". Meningen med denne oppgaven var å lage et program der micro:biten brukes til å måle hvor godt to personer passer sammen. Vi fulgte oppgavemalen og puslet sammen blokkene. Når blokkene var satt sammen testet elevene på hverandre. Det var nok litt flaut å teste i begynnelsen, men etterhvert var det flere elever som turte å prøve den programmerte micro:biten på hverandre.

love_met.jpg

Testing av love meter. Elevene gikk virkelig inn for å prøve den programmerte micro:biten ut i praksis.

Creative Commons Licence

Oppgave 3 - Fri - programmering. 

I den siste delen av læringsøkten fikk elevene mulighet til å "fri-programmere". Her valgte elevene ulike strategier for å utforske micro:biten. Noen prøvde å lage smileys og videreutviklet det. Andre elever brukte oppgavesamlingen til BBC og ble bedre kjent med den. Den siste gruppen av elever oppdaget "my scripts" funksjonen på hjemmesiden BBC. Her fant de ferdigprogrammerte programmer som de kunne bruke som støtte og veiledning i utforskningen av micro:biten. Det førte til blant annet at flere av elevene lagde terningspill og blinkende hjerter helt uten instruksjon fra meg (læreren). 

smileys.JPG

Elevene "fri-programmerer" og prøver seg på smileys. 

Creative Commons Licence

blinkende hjerter.JPG

Elevene oppdaget "my scripts" funksjonen brukte dette i utforskingen av Micro:biten. Her er de i gang med å lage blinkende hjerter. 

Creative Commons Licence

Utstyr

micro:bit

Datamaskiner (Nettbrett og mobiltelefon kan også benyttes).

Tips

Det finnes mye god veiledning og støttemateriell for lærerne på hjemmesidene til BBC. Anbefaler å ta en titt på dette. 

I begynnelsen kan "Compile" funksjonen (overføring av progam til micro:biten) virke noe komplisert. Gå gjennom dette med elevene noen ganger slik at de blir trygge på hvordan et  program overføres.

Gi elevene mulighet til å utforske og prøve litt på egenhånd. Dette er insiprerende og lærerikt for videre arbeid med micro:biten. 

 

 

Oppgaveforslag

 

Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Relaterte opplegg

Relaterte blogginnlegg

  • Rom for læring - kreativ sone

    Jeg trodde programmering og IKT handlet mye mer om installering og kjedelige PC-ting, men det er mye mer interessant – det er mange flere muligheter.
  • Historiefortelling og programmering med Project Spark

    På 8. trinn på Fagerhaug Oppvekstsenter har vi denne våren et pilotprosjekt på bruk av Project Spark som et pedagogisk hjelpemiddel for å nå kompetansemål i engelsk og valgfaget "Teknologi i praksis" for ungdomstrinnet. En stor suksess for teknologi-sultne og kreative elever.
  • Koding, Bee-Bot og 4 åringar

    Vad är en robot frågar Elin? Det är en sak som går och låter "eeek eeek eeek" 4 åringen rör armarna fram och tillbaka.

Finn oss på sosiale medier