Elevene gjør egne opptak av matematikkforklaringer

La elevene lage læringsvideoer. Brukes til repetisjon eller prøvegjennomgang. De kan enten bruke skjærmopptak eller filme hverandre forklare på ark eller på tavlen.

muntlig video.png

Elev presenterer løsning sammen med medelev som filmer

Elev presenterer løsning sammen med medelev som filmer

Creative Commons Licence

Innledning

Brukes til prøvegjennomgang: Elever som har fått til de samme oppgavene grupperes to og to. De lager et muntlig løsningsforslag der den ene regner og forklarer. Den andre filmer og stiller spørsmål.

Dette kan også brukes tilsvarende ved repetisjon og spesielt godt egnet til å øve til muntlig.

 

Slik gjør du

 • Del opp grupper på to og to - de bør være på samme nivå
 • La de flinkeste få de vanskligste oppgavene
 • De svakeste må få noe de mestrer
 • Deretter er det bare å sette dem i gang å produsere
 • Videoen lastes opp på Youtube eller LMS, Office365 eller Googledrive - deling kun til de som har lenken

Mål

 • Alle kompetansemål i matematikk
 • Elevene skal kunne bruke hensiktsmessige digitale verktøy, ressurser og medier i læringsprosesser (IKT - plan)
 • Elevene skal kunne forvalte opphavsrett på egne digitale produkter (IKT - plan)

Utstyr

Elevene kan bruke følgende verktøy:

 • PC med skjermopptak - for å forklare GeoGebra og regneark
 • Mobiltelefon og matematikkbok - en filmer mens den andre skriver
 • Filming av medelev som bruker tavle

Forberedelse

Finne frem aktuelle oppgaver og temaer som kan brukes

Sørge for at elevene kjenner til skjermopptaksprogrammer som Screencastomatic (lenke nedenfor)

Office-Mix (gratis tillegg til PowerPoint)

Tips

Noen elever ønsker å være anonyme, det bør gå greit at de elevene bare tar skjermopptak eller filmer hånden på papiret.

Oppgaveforslag

Repetisjonsoppgaver og prøver

Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Relaterte opplegg

Relaterte blogginnlegg

 • Anonyme profilbilder

  Det kan ofte være vanskelig å balansere mellom anonymitet og personlig tilpasning på nett. Særlig gjelder dette bildebruk, der vi skal forsøke å lære elevene godt nettvett, samtidig som de gjerne vil profilere seg selv. Heldigvis finnes det en trygg middelvei.
 • Build a World - et alternativ til Minecraft

  Teknologi i praksis- elevene ved Fagerhaug Oppvekstsenter har en måneds tid testet ut programmet "Build a World". Her er hva de samskriver etter erfaringer med spillet
 • Rom for læring - kreativ sone

  Jeg trodde programmering og IKT handlet mye mer om installering og kjedelige PC-ting, men det er mye mer interessant – det er mange flere muligheter.

Finn oss på sosiale medier