Elbil-lading

Grunnleggende kunnskaper om elbil-lading for Vg2 Elenergi

Elbil-lading.jpg

Elbil-lader oppkoblet i klasserom

Creative Commons Licence

Innledning

Todelt undervisningsopplegg om elbil-lading som kan utføres på Vg2 Elenergi.

Del1: Teoretisk gjennomgang dominert av dialog rundt behovet og farene. Etterfulgt av oppgaveløsing ved bruk av NEK400. Avslutningsvis vil teorien oppsummeres og noen konkrete løsninger blir presentert.

Del2: Oppkobling av elbil-lader med tilhørende kurssikring og jordfeilbryter type b.

Slik gjør du

- Først få elevene til å bli klar over hvor mange elbilder der er på norske veier, og at tallet trolig kommer til å stige.

- Diskuter hvordan vanlige folk lader bilene sine, og snakk om det er trygt. Til info er choko-uttak vanligvis merket med maks 6h.

- Vise reklamefilm fra El-proffen for å høre at elektrobransjen anbefaler skikkelig ladeutstyr.

- Se gjennom hva dsb mener på sine sider om lading av elbil.

- Bla opp i NEK400 og se gjennom hovedpunktene i avsnitt 722.

- Løser oppgaver om elbil-lading der flesteparten av svarene finnes ved å bla i NEK400.

- Oppsummering av hovedpunkt i NEK400.

- Med innspill fra elevene gi et svar på hva som menes med lademoduser Mode 2 - Mode 4.

- Vise et uttall ladekontakter og vise hvor enkelt prinsippet i Type 2 -kontakten er.

- Se innom Elbilgrossisten sin ladeguide, og se hvor stor batteripakke det er i de ulike bilene og hvilke lademodus og ladeplugg de benytter.

- Presentere et par bilder om trådløs lading og fordeler/ulemper med det.

- Gå gjennom arbeidsordren de skal utføre praktisk.

- Vise hvor de finner informasjon om vår elbil-lader.

- Ta opp viktigheten av jordfeilbryter type B og hvordan denne skal kobles.

Mål

Læreplan i elektrikerfaget Vg3 / opplæring i bedrift (ELE3-02)

-planlegge, montere, sette i drift og dokumentere installasjon basert på ulike installasjonsmetoder med ulike elektriske belastningstyper og effektuttak

-redegjøre for, vurdere og velge riktig materiell knyttet til elektriske installasjonssystemer

-planlegge, gjennomføre og dokumentere eget arbeid knyttet til kontroll og vedlikeholdssystemer i henhold til bedriftens internkontrollsystem og kundens spesifikasjon

-risikovurdere, funksjonsteste, sluttkontrollere og dokumentere arbeidet som utføres på elenergisystemer og utstyr, og vurdere kvaliteten på eget arbeid

-utføre arbeidene på elenergisystemer og utstyr fagmessig, nøyaktig og anvende gjeldende regelverk og produsentenes tekniske dokumentasjoner for å ivareta krav til elsikkerhet, anleggssikkerhet og sikkerhetsforskriften

 

Utstyr

Del 1: For teoretisk gjenomgang trengst PC med prosjektor, klassesett av NEK400.

Del2: For den praktiske gjennomføringen trengst ønsker antall elbilladere med kurssikring og jordfeilvern tilpasset størrelsen på laderen. Kabel og koblingsmateriell er også nødvendig og kanskje ikke hyllevare på alle de videregående skolene. 

I linke neders vises til Schneider Electric sin gode ovesikt over sine ladere og anbefalte vern for de ulike laderene.

Tips

Del 1: Den teoretiske delen kan godt gjennomgåes med en hel klasse. 

Del 2: Den praktiske delen kan være fin å benytte som en ekstraoppgave til praktisk arbeid, og at elevene kan se frem til de får lov å koble opp denne. På vår skole har vi kjøpt inn to ladere og det har vært et passelig antall for en klasse. 

Oppgaveforslag

Se Oppgaver i vedlegg 2 som kan brukes som et avbrekk før oppsummering.

Vurdering

Det er ikke lagt opp til noen konkret vurdering til dette opplegget.

Evaluering av opplegg

Det er avgjørende å ha en aktiv klasse når opplegget i stor grad legger opp til dialog med elevene.

Ved min gjennomføring hadde over 1/3 av elevene en elbil i husstanden, og det var mange engasjerte elever som ble obs på at måden de lader bilen på hjemme ikke er i henhold til elsikkerhet, Dsb og NEK400.

De aller fleste elevene syntes det var en interessant gjennomgang og at temaet var veldig relevant. Det er likevel noe teoritungt for noen av elevene.

Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Finn oss på sosiale medier