El-biler og utfordringer med ny teknologi

Utfordringer sikkerhetsmessig med HV- i kjøretøy, opplæring i faremomenter

Innledning

Kontakt med ulike bilverksteder der elever er i praksis i YFF faget, de etterlyser mer kunnskap blandt elevene/lærlingene om HV- systemer og faremomenter.

Dette opplegget er gjennomført med lærlinger i kjøretøyfaget, en liten gruppe på 5 elever som må få godkjent eksamen før de kan avlegge fagprøve.

Teoridelen passer til vanlig klassestørrelse 12-16 elever. I praksisdelen er det pga. HMS sikkerhetsregler anbefalt med  maks 5 elever

Slik gjør du

Gå gjennom kompetansemål.

Brukte bilfagapp via prosjektor, der er læreplanmålene med samtidig som gode animasjoner gjør stoffet lett å forstå.

Bakgrunn, miljø, utslipp og salgstall for el- hybridbiler.

Kombinert med egen Sway som jeg laget med kursmateriale fra egen dybdepraksis i faget. Denne er gjort tilgjengelig via QR- kode slik at elevene har tilgang direkte på mobil eller pc via link. Undervisningsmateriale er også lagt ut på Itslearning i klassens mappe.

Mål

Feilsøking og diagnose

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne       

 • forklare oppbygging og virkemåte på motor i kjøretøy drevet av ulike energikilder
 • forklare fare og sikkerhetsmomenter på høyspentanlegg i elektrisk drevne kjøretøy
 • forklare hvilke HMS-prosedyrer som skal følges ved feil i høyspentsystemet i elektrisk drevne kjøretøy

Utstyr

Klasserom, prosjektor, pc, nettbrett, mobil, Bilfagapp

Forberedelse

Sjekk at undervisnigsutstyr i klasserom fungerer før undervisningen.

Ved praksisundervisning må rett materiale være fysisk på plass før undervisningen starter.

Tips

Det er en fordel med noenlunde lik kunnskap i gruppen. Opplevde selv stor forskjell kunnskapsmessig da noen lærlinger har alle HV- kurs fra bedriften de jobber i. Andre hadde ikke noen forhånskunnskaper eller erfaringer fra lærlingebedriften.

Tidsmessig gikk det mye tid for å få med seg alle i dette opplegget

Oppgaveforslag

 

Teorioppgave etter teoretisk gjennomgang av HV-systemer

 1. Kjøretøy kan ha to energikilder for fremdrift. Hvilken?

Svar:

 1. Nevn 4 hoveddeler fra et hybrid system? Se film.https://www.youtube.com/watch?v=lscRfRlK5QI

Svar:

 1. Induksjonsmotoren består av 2 deler. Hvilken? Se film

https://www.youtube.com/watch?v=tfU06DPlfdU

Svar:

 1. Hvor har Tesla montert sin batteripakke? Se film, https://www.youtube.com/watch?v=kGFiaWvD-KI

Svar:

 1. Nevn 3 hoveddeler som er i en el-bil?

Svar:

 1. Hvor mange volt har en hybridbil? Og hvor mange volt har en el-bil?

https://www.tu.no/artikler/slik-fungerer-elbil-motoren/276288

Svar:

 1. I hvilken del øker spenningen i en el-bil?

Svar:

 1. For å kunne jobbe på HV anlegg kreves det forskjellig spesialutstyr. 

Hvilken? (Du skal lete på internett)

Svar:

 1. For å kunne jobbe på bilens høyspenningsanlegg må det gjøres strømløst.

Hvordan? (I rekkefølge)

Svar:

 1. Hva må vi huske når vi har gjort bilen strømløs? 

Svar:

 

 

 

 

 

 

Vurdering

 

Måloppnåelse

 

 

 

Høy

Kar 5-6

Middels

Kar 3-4

Lav

Kar 2

 Vurderingskriterier

Eleven har høy forståelse og kan forklare de forskjellige klassifiseringene samt redegjøre meget godt for grunnleggende oppbygning og virkemåte for elektriske kjøretøy. Eleven kjenner til farene på elbil og praktiserer HMS på en meget god måte. Klarer å redegjøre for sikkerhets prosedyrer på en meget god måte.

Eleven har god forståelse og kan forklare de fleste av klassifiseringene samt redegjøre godt for grunnleggende momenter i oppbygging og virkemåte for elektrifiserte kjøretøy. Eleven kjenner til farer på elbil og kan redegjøre og praktiserer HMS på en god måte. Klarer å redegjøre for sikkerhetsprosedyrer på en god måte.

Eleven har tilegnet seg lav forståelse og kan bare forklare noen av klassifiseringene samt redegjøre for noen grunnleggende momenter i oppbygging og virkemåte for elektrifiserte kjøretøy. Eleven kjenner til få farer på elbil og praktiserer HMS dårlig. Klarer bare å redegjøre for noen sikkerhetsprosedyrer på en svak måte.

Elevens vurdering

 Viktig at elevene innvolveres i vurderingene, slik at de vet hvordan de ligger an og hva de må jobbe med

 

 

 

 

Lærers vurdering

 

 

 

 

 

Evaluering av opplegg

Positive tilbakemeldinger, det var enkelt å bruke QR kode for å få tilgang til sway. Praksisdelen ble kort og mangelfull da el- bilen vi disponerte var sperret for tilgang med diagnosetesteren verkstedet har.  Dette burde vært testet ut på forhånd, bilmerket som skulle brukes var ikke tilgjengelig når undervisningen skjedde. Universaltesteren kunne lese feilkoder, ikke mulig å programmere med den. Ved programmeringer må bilene dermed ofte til merkeverksteder. (Til bilmerket som skulle brukes har vi orginal tester med alle programmeringsfunksjoner)

Elevene har ikke gitt tillatelse til at jeg kan ta biler eller film av de. 

Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Finn oss på sosiale medier