Disco Fingers med førskolebarn

Hvordan introdusere en ny musikkapp for 3-4 åringer?

Disco Fingers

Bilde fra Disco Fingers

Creative Commons Licence

Innledning

Dette eksempelet er gjennomført med en gruppe førskolebarn i ei samling. Når et nettbrett skal brukes sammen med en gruppe barn, er det lurt å koble det til en projektor og høyttalere, slik at at alle barna både ser og hører like godt.

Slik gjør du

Hent fram mappa som appen ligger i. Skap en forventing ved å spørre barna om hva de ser på bildene og knytt det til noe konkret og kjent for barna. Tilpass spørsmålene og samtalen til barna og den konkrete appen. Dette er en god fremgangsmåte samme hvilken app som introduseres.

Framsidebildet til Disco Fingers er en finger med to åpne øyne. Jeg spurte barna: "Har vi øyne på våre fingrer?" "Nei", sa barna. Men et av barna pekte på sine egne øyne og sa: "Jeg har to øyne". Vi telte også fingrene våre, og snakket om både fingre og øyne. Så var vi klare for å åpne appen.

Mål

Ved å bruke Disco Fingers kan personalet:

  • Gi barna opplevelser og erfaring med musikk, lyd og rytme
  • Gi barna mulighet å skape musikalske lyduttrykk

(jf Rammeplanen, s. 44)

Utstyr

  • Nettbrett (iPad)
  • Appen Disco Fingers (eller annen)
  • Projektor og høyttalere

Tips

Anbefaler å starte med en mindre gruppe første gang, slik at barna får enda bedre anledning til å prøve ut mulighetene. Da får barna god anledning til å se og lytte til sitt eget musikkuttrykk, og vise glede over det de har laget!

Anbefaler også å la barna bruke appen flere ganger, slik at de får tid og rom til å eksperimentere med alle mulighetene, og prøve ut nye lydkombinasjoner.

Evaluering av opplegg

En 3-åring hadde prøvd appen et par ganger, og var svært fornøyd med det han hadde fått til. Da kommer en 5-åring bort og lurer på hva han holder på med. "Jeg kan vise deg, se her!" sier 3-åringen, og lærte ivrig bort sine erfaringer til 5-åringen, som var svært imponert!

Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Relaterte opplegg

Relaterte blogginnlegg

  • Rom for læring - kreativ sone

    Jeg trodde programmering og IKT handlet mye mer om installering og kjedelige PC-ting, men det er mye mer interessant – det er mange flere muligheter.

Finn oss på sosiale medier