Digitale spor.

Det er viktig å lære elevene om hvordan de legger igjen spor i den digitale verden

Innledning

 

Dette undervisningsopplegget er for 7. trinn og selve gjennomføringen tar rundt 2x45 minutter.

Slik gjør du

 1. Vi startet med å vise lysbilder https://www.slideshare.net/iktplan/digitalt-fotspor-30591278 for å få en god samtale med elevene. Vi brukte lysbilde 3-9 og fikk mange gode samtaler.
 2. Så viste vi en artikkel fra nrk.no https://www.slideshare.net/iktplan/digitalt-fotspor-30591278 om id-tyveri (Slik ble Maria svindlet - og slik unngår du det. Elevene var også opptatte av hacking og vi snakket om Nora Mørck og at bilder fra hennes private telefon var spredt på nettet.
 3. Deretter snakket vi om at de digitale sporene elevene legger igjen på nettet viser seg i tilrettelagt reklame. Dette kom som en overraskelse for mange.
 4. Hvilke digitale spor legger du igjen?

Elevene fikk så i oppdrag å skrive ei liste over hvilke spor de trodde de la igjen på nettet.

 1. Så googlet vi lærere oss selv og viste dette på smartboard. Vi hadde på forhånd vært å sett igjennom hva som ligger på nett om oss selv.

Da du googlet deg selv hva fant du ut?

Var det noe som overrasker deg?

Elevene googlet så seg selv. Mange ble overrasket over hva de fant. Noen elever googlet også sine foreldre og fant bilder og opplysninger om seg selv, blant annet adressen.

 

Mål

 • Elevene skal kunne ivareta ansvar knyttet til andres personopplysninger (7. trinn)
 • Elevene skal kunne ivareta rettigheter og ansvar knyttet til privatliv (7. trinn)
 • Elevene skal kunne gjøre målrettede søk i ulike søkemotorer og digitale medier (7. trinn)

Utstyr

 • Smartboard
 • Pc

Forberedelse

Forberedelse

Det er viktig å sjekke at smartboard og pcer virker.

En må også se igjennom slidesene man skal bruke.

Det er også viktig å få med seg nye digitale trender/problemstillinger som f.eks. streaks på Snapchat.

Spørsmålsarkene må lages ferdig.

Tips

Mange elever har mye de vil formidle derfor brukte vi lang tid på opplegget og da må man bruke litt mer enn 2x45 minutter.

Oppgaveforslag

Vi arbeidet med

 • Personvern (brukernavn og sikkert passord)
 • Hva deler vi på nettet 

Vurdering

Vi hadde både skriftlig og muntlig vurdering av elevene og spurte dem om

 • Hva har du lært om digital dømmekraft?
 • Hva synes du er viktig å lære og hvorfor?

Evaluering av opplegg

Evaluering av opplegg

Dette er et viktig og aktuelt tema. Mange elever kan mye fra før, men de snakker lite med foreldrene om dette.

Når elevene begynner å bruke sosiale medier tar ofte foreldrene en prat med sine barn om hvordan de skal opptre på nettet o.l. Mange foreldre tenker at det er nok med en prat, mens noen samtaler med barna sine jevnlig.

Elevmassen er ulik når det gjelder erfaring med sosiale medier, samt oppfølging og grensesetting hjemmefra. Dette må vi ta i betraktning når vi lager et undervisningsopplegg.

Slidesene var nyttige som utgangspunkt for samtalene med elevene.

Vi opplevde elevene som ekstra motiverte og engasjerte i forhold til dette temaet. Elevene både lærte noe selv og lærte ifra seg til andre, både til elever og lærere.

Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Relaterte opplegg

Relaterte blogginnlegg

 • Samtykkeskjema og bildebruk

  For at foreldre skal føle seg trygge på hva de samtykker til, må det komme klart frem hva slags bilder/filmer som tas av barna, og hvem som kan få se dem. Her får du et godt eksempel fra Kleppe friluftsbarnehage, til glede for nye brukere!
 • Skogbilder med iPad - passord og søppelbøtter

  5-åringene i Kleppe friluftsbarnehage har laget flotte skogbilder til inntekt for FORUTs barneaksjon "Gode venner i Nepal". Disse bildene er nå publisert på barnehagens nettside, og da benyttet vi sjansen til å snakke om passord og søppelbøtter...
 • Anonyme profilbilder

  Det kan ofte være vanskelig å balansere mellom anonymitet og personlig tilpasning på nett. Særlig gjelder dette bildebruk, der vi skal forsøke å lære elevene godt nettvett, samtidig som de gjerne vil profilere seg selv. Heldigvis finnes det en trygg middelvei.

Finn oss på sosiale medier