Digital markedsføring

Digital markedsføring av prosjekt Ku - vil følger hele verdikjeden til meieriprodukter fra gård til butikksalg.

Innledning

Undervisningsøkten er gjennomført i en tilrettelagt klasse hvor elevene følger kompetansemål på tvers av vg1, vg2 og vg3. Elevene har ulike behov for tilrettelegging, og tanken med å utvikle individuelle nettsider er at de skal kunne se hvordan teori henger sammen med praksis. Oppgaven gjør tilrettelegging enkelt ettersom den kan gjennomføres på den enkeltes nivå. Nettsiden skal "leve" gjennom hele prosjektperioden og favner svært mange kompetansemål. Når prosjektet er over håper jeg elevene selv kan se hvor mye de faktisk har lært.

Prosjekt Ku følger hele verdikjeden til melkeprodukter. Målet med undervisingsøkten er at elevene, på en morsom måte, kan benytte enkle markedsføringsprinsipper for å profilere prosjektet sitt, samtidig som de også dokumenterer hva de lærer underveis. Det er en fin måte for lærerne å følge med på hva elevene har fått med seg, og foreldrene kan se hva de holder på med på skolen. Nettsiden er personlig og kan fungere som en blogg for de som liker å skrive mye, eller som en informativ nettside med bilder, videoer og stikkord om prosjektet. Elevene er i YFF to dager i uken og kan følge meieriproduktene ut i praksisbedriftene sine og se hvordan virksomheten profilerer produktene ovenfor sine kunder, og kan synliggjøre produktkunnskap på nettsiden sin.

Slik gjør du

Læreren tar elevene gjennom stegene for oppretting av nettsiden på storskjerm. Det finnes flere nettsteder som tilbyr gratis hjemmesider. Jeg valgte å bruke Wix.

Elevene har egen pc og følger stegene sammen med lærer.

Når siden er opprettet med de basiselementene alle skal ha på sin side, kan elevene utvikle siden som de selv ønsker. 

Det er viktig at lærer på forhånd har satt seg inn i hvordan websiden fungerer, og bestemmer hvilke felleselementer alle skal ha med.

Mål

Vg1 service og samferdsel - programområde markedsføring og salg:

 • gjøre rede for verdikjeden for et produkt
 • lage og formidle skriftlig informasjon og materiell til kunden ved å bruke ulike medier
 • bruke gjeldende regelverk for markedsføring og salg i forbrukermarkedet
 • bruke digitale medier og ulike salgskanaler i salg og markedsføring

Vg2 salg, service og sikkerhet - programområde markedsføring og salg:

 • gjøre rede for produktutviklingsprosesser og produkters livssyklus, og bruk av ulike konkurransemidler i salg av varer og tjenester
 • vurdere betydningen av ekstern, intern og interaktiv markedsføring for å fremme salg
 • bruke IKT som redskap i salgssituasjoner

Vg3 Salgsfaget - opplæring i bedrift:

 • planlegge, utføre og dokumentere arbeidsoppgaver i samsvar med bedriftens planer for salgs- og markedsaktiviteter, regelverk for helse, miljø og sikkerhet, internkontroll og etiske retningslinjer
 • vurdere, velge og bruke virkemidler i markedsføring av bedriftens produkter ut fra markedets behov, bedriftens profil og gjeldende regelverk
 • bruke digitale verktøy i salgsarbeidet

Utstyr

Pc og wifi.

Forberedelse

Anbefaler at lærer på forhånd gjør seg kjent med web-siden og de ulike funksjonene. 

Det er også viktig at elevene kilder ev bruk av bilder/videoer fra eksterne aktører. Dersom de tar egne bilder/videoer er det viktig at de har tillatelse til å bruke de.

Tips

Det kan være at elevene trenger noe starthjelp ved opprettelse av siden. Min erfaring er at elevene er datakyndige og og klarer dette selv. Viktig å minne de på å kilde bruke av ev bilder, dersom de ikke bruker egne bilder. 

Oppgaveforslag

Gjennom prosjektet besøker elevene gårder med melkeproduksjon og besøker Tine meierier. De bør ta egne bilder/videoer til bruk på nettsiden, men må huske å be om tillatelse til bruk. 

Alle elever legger ut lenke til sin web-side på onenote, its learning, fronter etc hvor lærer kan følge utviklingen av siden etterhver som prosjektet utvikler seg. 

Evaluering av opplegg

Elevene likte veldig godt å jobbe med å utvikle sin egen nettside, og valgte ulike stiler og oppbygginger. De var også flinke til å dele kunnskapen med hverandre. Ettersom dette er elever som har ulike lærevansker, ble dette en fin måte for dem å vise hva de lærte gjennom prosjektet.

Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Relaterte opplegg

Relaterte blogginnlegg

 • Språkstimulering ved bruk av iPad

  Barnehagens 3-års-gruppe har jobbet med språket. Barna er kommet ulikt i sin språkutvikling, og vi ønsket å jobbe systematisk med språket.

Finn oss på sosiale medier