Den amerikanske revolusjonen: 360-graders-3D-kamera

Undervisningsopplegg om den amerikanske revolusjonen.

Innledning

Opplegget ble gjennomført tverrfagligt i samfunnsfag og engelsk på 8.trinn, og vi brukte to uker på opplegget. Oppgaven elevene arbeidet med ble ferdigstilt gjennom en heldagsprøve i engelsk.

 

Slik gjør du

Opplegget tar for seg den amerikanske revolusjonen gjennom øynene til en tildelt rolle. Elevene skulle lage en film ved hjelp av et 360-kamera, men elevene måtte til slutt filme selv ved hjelp av egne mobiler. Årsaken til dette var mengden elever, tid og antall slike kamera på skolen. Hensikten med denne oppgaven var å fortelle historien om den amerikanske revolusjonen, gjennom øynene til ulike sentrale roller fra den amerikanske revolusjonen. Elevene måtte lage egne effekter på skolen eller ta med effekter hjemmefra. De ulike effektene (tingene) skulle representere/symbolisere sentrale hendelser fra den amerikanske revolusjonen. Elevene kunne også fortelle eller ha med representativ musikk

Mål

Utforskeren

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

 • Skape forteljingar om menneske frå ulike samfunn i fortid og notid og vise korleis livsvilkår og verdiar påverkar tankar og handlingar

 • Skrive samfunnsfaglege tekstar med presis bruk av fagomgrep, grunngjevne konklusjoner og kjeldetilvisingar

 • Vise korleis hendingar kan framstillast ulikt, og drøfte korleis interesser og ideologi kan prege synet på kva som blir opplevd som fakta og sanning

 • Drøfte idear og krefter som førte til den amerikanske fridomskampen og den franske revolusjonen, og følgjer som dette fekk for den demokratiske utviklinga i Noreg

Historie

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

 • Skape forteljingar om menneske i fortida, og slik vise korleis rammer og verdiar i samfunnet påverkar tankar og handlingar

 • Søkje etter og velje ut kjelder, vurdere dei kritisk og vise korleis ulike kjelder kan framstille historia ulikt

 

Engelsk: kultur, samfunn og litteratur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • Gjøre rede for trekk ved historie og geografi i Storbritannia og USA

 • Beskrive og reflektere over situasjonen til urfolk i engelskspråklige land

Utstyr

Elevene skrev fortellingene sine på Google Docs via nettbrett. Når elevene brukte Google Docs ble det mulig for oss studenter å kunne gi raske tilbakemelding på elevenes arbeid og elevene kunne gi hverandre kommentarer. Metoden gjorde oppfølging og samarbeid mellom elevene mulig. Enkelte elever benyttet mobilene sine, både til Google Docs og til å spille inn filmene sine. Effektene som ble benyttet i filmene ble tatt med av lærere, lærerstudenter, hjemmefra eller laget på skolen. Elevene la ut videoene sine på Youtube, og de benyttet Flip Grid til å stille amerikanske elever spørsmål om revolusjonen. 

Forberedelse

Vi var en gjeng studenter som gjennomførte dette undervisningsopplegget. Før vi presenterte temaet til elevene, hadde vi laget en demonstrasjonsfilm ved hjelp av et 360-graders-3D-kamera. Vi lagde også et hefte som elevene fikk utdelt. Heftet inneholdte en beskrivelse av oppgaven, og vurderingskriterier til filmen og fortellingen. Vi hadde også med en infographic som elevene fikk mulighet til å lage selv og benyttet på heldagsprøven. Infographic er informasjon gitt i bilder og mindre tekster, og dens hensikt er å samle mest mulig informasjon på minst mulig plass.

Oppgaveforslag

I denne oppgaven skulle elevene lage en film ved hjelp av et 360-kamera. Hensikten med denne oppgaven var å fortelle historien om den amerikanske revolusjonen, gjennom øynene til den rollen elevene skulle representere. Filmen skulle inneholde sentrale effekter som hadde relevans for utdelt rolle og for den amerikanske revolusjonen. Filmen skulle inneholde ca. 10-15 effekter. Elevene skulle argumentere for hvorfor effektene i filmen ble tatt med og elevene skulle vise at de kunne sette seg inn i situasjonen til den tildelte rollen. 

Dette var de rollene elevene fikk utdelt:

 • Fransk soldat: Du er akkurat ankommet en av de tretten koloniene for å krige på patriotenes side mot Britene i 1777. Lag en video med effekter hvor dere ser igjennom den franske soldaten sine øyne på den amerikanske uavhengighetskrigen.

 • Patriot: Du er en advokat, og året er 1765. Storbritannia har akkurat bestemt at de skal skattlegge alt av papir i de amerikanske koloniene (The Stamp act). Det liker du dårlig, siden du også er patriot. Lag en video med effekter hvor dere ser igjennom patriotens øyne på det som skjer i den amerikanske revolusjonen før krigen mot Storbritannia begynner i 1775.

 • Indianer: Dere er en gruppe indianere når krigen mellom de tretten koloniene og Storbritannia bryter ut i 1775. Lag en video med effekter hvor dere ser igjennom indianernes øyne på den amerikanske uavhengighetskrigen. 

 • Slave: Dere er en gruppe med slaver som arbeider for en rik mann. Dere har ikke frihet og må jobbe lange dager for herren deres. Ute i gatene kjemper kolonister for uavhengighet og mer frihet. Hvilke tanker har dere når den amerikanske revolusjonen utspiller seg?

 • Lojalist: Du er en ung kolonist som er lojal mot Storbritannia under den amerikanske revolusjonen. Du er handelsmann, og handler ofte med Storbritannia. 16. Desember 1773 hører du at noen patrioter har kastet verdifull te på sjøen. Du blir sint. Lag en video med effekter hvor dere ser gjennom øynene til lojalisten på hva han tenker om situasjonen.

Gjennomføring:Elevene ble delt inn i grupper etter hvilken rolle de fikk, og disse gruppene skulle sitte sammen i timene. Her kunne de dele tanker og hjelpe hverandre i forhold til hvordan de kunne løse oppgaven. Selv om de kunne hjelpe hverandre, var oppgaven individuell og brukt videre på heldagsprøve. De første timene ble brukt på å finne informasjon om tildelt rolle og skrive om denne rollen. De fikk tips til kilder. Resten av timene handlet om å finne sentrale effekter og lage video. Elevene lagde også Infographics som de fikk bruke som “jukselapp” på heldagsprøve ved oppgavens slutt. Elevene fikk tett oppfølging og tilbakemelding underveis. Selv om elevene kunne hjelper hverandre underveis, var oppgaven individuell og fortellingene ble vurdert hver for seg til slutt.  

Evaluering av opplegg

Elevene ga undervisningsopplegget god tilbakemelding. De likte spesielt godt at de kunne sette seg inn i en rolle og se revolusjonen fra en personlig synsvinkel. Det var artigere å skrive fortellinger enn å måtte lese generelt om den amerikanske revolusjonen. Elevene levde seg inn i rollene og kunne på denne måten relatere seg med hvordan forholdene var.  

Det var utfordrende å finne tilstrekkelig informasjon om enkelte roller, og dette krevde at elevene måtte bruke en større grad av kreativitet i arbeidet sitt. Elevene måtte gi navn og personkarakteristikk til rollen sin, og kunne på denne måten leve seg mer inn i rollen. Elevene plasserte rollen sin inn i virkelig hendelser som tok sted under den amerikanske revolusjonen og dermed ble fortellingen en blanding av fakta og fiksjon.   

--------

Opplegget er laget av Robert Craig Bathgate, Knut Hartvig Pettersson, Kristian Stokka & Karoline Skintveit. 

Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Relaterte opplegg

Relaterte blogginnlegg

Finn oss på sosiale medier