Cultural Window

Prosjektet er beregnet for elever med valgfag 'Internasjonalt samarbeid' på ungdomstrinnet og gjennomføres over et skoleår med omtrent 1½ time i uken

vindu.jpg

Fotograf Lisbeth Knutsdatter Gregersen

Creative Commons Licence

Innledning

En eTwinning-prosjektidé levert av Anita Normann, lærer NTNU-PLU og Anne Sesseng Hoff, lærer ved Åretta Ungdomsskole.

Prosjektets hovedmål

Gjennom å samarbeide om dette prosjektet skal de involverte elevene fra fire land i Europa

 • Oppnå interkulturell kompetanse, som innebærer å lære mer om ”de andre” gjennom å lære mer om seg selv 
 • Bevege seg fra stereotypiske oppfatninger om ”de andre” til faktiske kunnskaper 
 • Utvikle egne språkkunnskaper gjennom kontakt med ungdom fra andre land, og få forståelse for betydningen av å beherske fremmedspråk
 • Utvikle IKT-ferdighetene i samarbeid med ungdom fra andre land

Kompetansemål fra læreplan i Internasjonalt samarbeid

Kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • etablere kontakt og kommunisere med ungdom i andre land gjennom å bruke IKT og multimedia 
 • valg og bruk av hensiktsmessige kommunikasjonsformer og fremmedspråk 
 • vurderinger av nettvett, personvern, ytringsfrihet og opphavsrett Fra hovedområdet Samfunn og kultur 

Samfunn og kultur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 

 • få innsikt i, sammenligne og reflektere over egen og andres kultur, interesser og levemåte 
 • få kjennskap til innsikt i ulike samfunn og kulturer, skal faget også bidra til 
 • interesse for hvordan ungdom i andre land lever

Slik gjør du

Aktiviteter og gjennomføring:

Innledende arbeid

 • Kontakt med skoler i tre europeiske land er etablert før skolestart
 • To av samarbeidspartnerne registrer prosjektet på eTwinningLive. Dere får da tilgang til et prosjektrom/TwinSpace(TS) hvor både lærere og elever kan samarbeide på en sikker måte og selv bestemme hva som skal være åpent tilgjengelig for allmennheten. De andre deltakerne inviteres inn etter hvert.
 • Innledende diskusjon om hva elevene tror de andre landene tror om oss og vårt land, hva de mener er typisk for partnerlandene, hvilke oppfatninger de har om elevene i de landene vi samarbeider med 
 • Gruppevis dokumentasjon av egne meninger på TS 
 • Diskusjon om hva de selv mener er typisk for oss og vårt land, deretter gruppevis jobbing med hvert sitt tema, resultat: 5 Photo Stories som lastes opp på TwinSpace 

Gjennomføring

Presentasjoner

 • Skype-møter med de tre samarbeidslandene, spørsmål skrevet på forhånd, men også frie samtaler 
 • Elevene dokumenterer sine egne meninger om det er likheter, forskjeller mellom dem selv og samarbeidselevene etter Skype-møtene, lastes opp på TS
 • En egen Facebook-gruppe med det ene samarbeidslandet blir opprettet, i tillegg er de på privat Facebook med elevene fra et av de andre landene, blir brukt mye på fritida 
 • Mye av planleggingen vi fire samarbeidslærere gjør foregår på Skype 
 • Etter de første Skype-møtene lager elevene en presentasjon av seg selv etter gitte kriterier som blir lastet opp på TwinSpace 
 • Alle landenes presentasjoner blir gjennomgått og kommentert i timene 

Juletredisjoner

 • Alle elevene skriver julebrev, kriterier legges ut på TS, tar bilder fra egen julegate, gruppevis lastes dette opp på TwinSpace av gruppeleder, som har blitt elevadministrator. Deretter refleksjon over de forskjellige landenes juletradisjoner 
 • Nye Skype-møter hvor elevene snakker om sine juletradisjoner 
 • Filmen «Invictus» blir vist. Elevene svarer på spørsmål om hvordan Nelson Mandela kjempet mot apartheid, rasediskriminering, stereotyper og sosiale fordommer. Elevene reflekterer over hvordan Mandela strevde med å bringe svarte og hvite sammen. Disse refleksjonene blir lastet opp på TwinSpace 
 • Elevene diskuterer med de andre landene sine refleksjoner, både på TwinSpace og på Skype

Mitt hjemsted

 • Neste gruppearbeid er å lage en presentasjon av «Min hjemby». Elevene er med og velger tema, et for hver gruppe, kriterier lages. Elevene drar ut fra skolen for å ta bilder til Power Point presentasjonene. Lastes opp på TwinSpace 
 • Tema «Hva gjør deg glad, hva gjør deg trist» blir belyst punktvis av hver enkelt og diskutert med to av landene på Skype. Likheter, forskjeller blir gjennomgått etterpå 
 • Feirer vi Valentinsdagen? Elevene tar bilder, intervjuer folk, laster opp resultatet på TwinSpace 
 • «Positive og negative ting i byen vår / landet vårt», elevene velger forskjellige presentasjonsformer; video eller Power Point. Blir lastet opp i TwinSpace. Bare et av de andre samarbeidslandene gjør denne oppgaven. Elevene er overrasket over hvor forskjellig de ser på dette 
 • Nye Skype-møter hvor elevene forteller om sin feiring av påska. Refleksjon rundt dette etterpå

Utstyr

 • TwinSpace med e-post, chat og videokonferanse
 • e-post
 • Skype
 • Facebook

Vurdering

 • Drøfte likheter og forskjeller mellom antagelser og kunnskaper 
 • Oppsummere og drøfte hva de har lært om seg selv og egen kultur 
 • Oppsummere og drøfte hva de har lært om sine partnerelever og deres kultur 
 • Reflektere rundt begrep som stereotypier og fordommer

Evaluering av opplegg

Refleksjon av valgfaget, elevene diskuterer først klassevis, deretter i grupper, til slutt svarer alle på spørsmål som er lagt ut på TwinSpace: 

 • Er det likheter og forskjeller mellom hva du tenkte om «de andre» og deres land og «the real thing»?
 • Hva har du faktisk funnet ut ved å snakke med dine partnere, lese hva de har skrevet, se på bilder de har tatt?

Skriv noen setninger om dette og forklar ved å gi noen eksempler.

Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Relaterte opplegg

Relaterte blogginnlegg

Finn oss på sosiale medier