Buddhisme undervisningsopplegg for 10. i KRLE

Et opplegg som får elever til å lage et arkiv av sammendrag i Buddhisme ved hjelp av padlet.com. De kan se tilbake på disse padletene i eksamenslesing for eksempel.

Innledning

Undervisningen skal foregå i en tiendeklasse der det er 30 elever. De sitter med to og to pulter ved siden av hverandre i faste plasser. Elevene har tilgang til PC som de kan hente fra eget skap i klasserommet når lærer legger opp til det. Det er projektor i klasserommet som gjør det lett for læreren å vise elevene noe på den hvite tusjtavlen dersom dette trengs. De har allerede hatt tre timer om buddhismen der de har lært om de ulike kategoriene som skal fremstilles i dag slik at de har bakgrunnskunnskap de kan bygge videre på.

 

Slik gjør du

Det vil først være en enkel gjennomgang av den åttearmede modellen som de har brukt før i andre religioner (ligger i paletten). Så skal det være fokus på bearbeiding av kunnskap ved at elevene lager en egen padlet i grupper på to og to, som informerer om deres gitte tema. De vil få instruksjoner i hvordan det skal gjøres ved at lærer har lagd en eksempelmal som hun viser og legger til link til.

Jeg velger å gjøre det slik for at elevene skal få en morsom måte å utforske stoff på og lære seg det at man kan lage presentasjon på andre måter enn å bruke PowerPoint. Dette er også en genial måte å lage et lite arkiv med stoff som elevene kan se tilbake på og bruke i oppgaveskriving eller eksamenslesing. 

Mål

 • Kunnskap og forståelse av Buddhismens ulike aspekter.
 • Hvordan fremstille din egen kunnskap på en spennende og forståelig måte for andre
 • Oppgavene er i tråd med kompetansemålene i Buddhisme for KRLE i 10. klasse:
  • forklare særpreget ved buddhisme og buddhistisk tro som livstolkning i forhold til andre tradisjoner: likhetstrekk og grunnleggende forskjeller
  • drøfte utvalgte tekster fra buddhistisk skrifttradisjon
  • innhente digital informasjon om og presentere aktuelle spørsmål som opptar mange buddhister
  • gi en oversikt over mangfoldet i buddhismen, viktige historiske hendelser og buddhismens stilling i Norge og verden i dag
  • beskrive og reflektere over særtrekk ved kunst, arkitektur og musikk knyttet til buddhismen

Utstyr

 • Padlet.com (pc, tablet eller ipad)
 • Kapittel om Buddhisme i læreboka
 • Internett til å få bredere kunnskap 

Oppgaveforslag

Sitt i grupper på to og to (den du sitter med i klassen) og lag en padlet ut ifra temaet du har blitt gitt av læreren. Du bruker den åttearmede figuren med forskjellige kategorier innenfor religioner som vi har brukt før i Islam og Kristendom for å få et fullt bilde av religionen. Bredere oppgaveinstruks og tips står på padleten som læreren har lagd. 

Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Relaterte opplegg

Finn oss på sosiale medier