Brukernavn og passord

Undervisningsopplegg for 2. trinn

Brukernavn.png

Brukernavn og passord

Creative Commons Licence

Innledning

Vi har hatt et undervisningsopplegg for 2. trinn over to økter. Alle disponerte en pc.

Slik gjør du

1. Samtale med elevene om hva brukernavn og passord er. Her ville vi vite hva elevene kunne fra før.

2. Vi så en film henta fra IKT planen

http://tromso.iktplan.no/index.php?pageID=6&page=M%26aring%3Bl+etter+2.+trinn

3. Vi snakka om hvorfor det er viktig med brukernavn og passord og brukte bilde fra filmen, brukernavn er adressen og passord er nøkkel til huset. Hvem deler vi husnøkkel med?

4. Videre så vi på hvordan vi kan lage gode passord. Elevene skrev et passord som dem hadde lyst å ha og som de mente er sikkert. Vi snakka så om hva et godt passord er og hvorfor - sammen lagde vi noen eksempler. Til slutt fikk alle se på sine passord og eventuelt endre dem.

5. Elevene tok i bruk passordet.

2. økt dreide seg om ansvar knytta til nettbruk - nettvett. Vi snakka om hvem som se og lese det vi skriver/legger ut på nett, og om det er greit å legge ut bilder av noen uten å spørre først. Vi leste boka om "Digi Duck" og samtalte om eventuelle konsekvenser. Vi søkte på en av elevene på Google for å se om vi kunne finne noe. Vi fant bilder av eleven som han selv ikke var klar over og heller ikke hadde sett.

Mål

Etter IKT planen 2. trinn.

Elevene skal kunne ivareta rettigheter og ansvar knyttet til eget og andres passord.

Delmål: elevene skal kunne lage gode passord og vite hvor viktig det er å beskytte sitt passord.

Utstyr

PC

Evaluering av opplegg

Elevene var ikke vant å logge på med brukernavn og passord. Det var for de fleste vanskelig å forstå at det som legges ut på nett kan sees/leses av så mange.

Ingen hadde erfaringer med sosiale medier.

Elevene vet nå at passord ikke skal deles og hvorfor.

Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Finn oss på sosiale medier