Bruk av Wikispaces for samling og deling av kunnskap

En Wikispaces-side er som et oppslagsverk hvor alle bidrar; lærere, elever, næringslivet, og man lager sin egen lærebok/kunnskapsbank

Innledning

I starten av Vg1 Elektro er det en stor og mørk ordsky med mange faguttrykk som eleven ofte aldri har hørt eller lest om. Vi som lærere har derimot brukt disse faguttrykkene i kanskje 20 år. For å finne ut hva elevene forstår av faguttrykk lar vi dem finne 1 eller 2 uttrykk som de ønsker å finne ut hva betyr. De får bruke alle de teknolgiske hjelpemidlene de har på internett for å finne dette svaret. Etter dette lager de en kort fremføring for resten av klassen men en valgfri plattform som PowerPoint, Powtoons etc.

Etter dette er det viktig at de har en felles plattform hvor de lagrer dette under de respektive faguttykkene, i tillegg til å forsette å utvikle siden, ettersom utdaningsløpet stiger frem. Her har jeg brukt Wikispaces som er enkel å bruke for alle pc, smartphone og nettbrett. Her kan alle elever gå inn og finne kunnskap om faguttrykkene. De lager sin egen kunnskapsbank/lærebok på egne premisser, samt at man som lærer ser hva de lurer på og hvordan de ser den verden du som lærer kjenner godt.

Slik gjør du

Oppgaven

Etter felles undervisning med fokus på grunnleggende teori for faguttrykk, risikovurderingsuttrykk og HMS-uttrykk kan dere velge ett eller to utrykk dere føler dere usikre på, som dere ønsker å finne ut hva betyr. Dere kan jobbe to og to eller alene, dere skal finne informasjonen på internett og dokumentere dette.

Dere må lage en framstilling av et eller to faguttrykk, finne ut hvorfor det heter det som det gjør, og gi eksempler på når dette skal brukes. Når alle er klare skal dere med muntlig forklaring gå igjennom faguttrykket med et faglig rett språk, og med en enkel framvisning med hjelp av en teknologisk plattform; som PowerPoint, Powtoons osv. for de andre elevene. Dere velger selv den teknologiske plattformen dere vil bruke. Etter at alle har fremført sine bidrag skal det opprettes en side på Wikispace. Der har vi laget en åpen side for hvert faguttrykk hvor dere står fritt til å utforme innholdet. 

Undervisningsplan Elektro Vg1, Ringsaker videregående skole høst 2017

 

Uke

Onsdag

 

 

 

Tema

 

38

Forelesning/Dialog

1 time

Jobbe selvstendig

5 timer

 

 

 

Alle elevene skal finne et faguttrykk de skal fordype seg i, og lage en enkel presentasjon som de skal fremføre for resten av klassen. Eleven velger selv presentasjonsmetode.  Elevene får en underveisvurdering av tema og presentasjonsform.

 

39

Presentasjon

3 timer

Jobbe mot wiki og vurdering

3 timer

 

 

 

Alle elever skal presentere faguttrykket sitt for resten av klassen.

Der har alle mulighet til å spørre og stille spørsmål til den som presenterer.

Etter presentasjonen er ferdig skal alle temaene legges inn på Wiki.

Imens elevene gjør dette får alle en muntlig tilbakemelding der vi går gjennom presentasjonen med vurderinger uten karakter, en-til-en.

 

 

 

 

 

 

Presentasjon per elev: ca 3-5 minutter

 

 

 

Mål

Et kompetansemål som kommer igjen i alle delfag som

Data- og elektronikksystemer, Elenergisystemer og Automatiseringssystemer er

«Bruke faglig presist språk om systemene, tilpasset brukere, supportpersonell, kolleger og representanter fra andre fagområder»

https://www.udir.no/kl06/ELE1-01/Hele/Kompetansemaal

Målet er også at elevene skal lære seg å dele og gjøre kunnskap tillgjengelig gjennom bruk av teknologiske hjelpemidler.

Utstyr

Pc, Mac, smartphone eller nettbrett

Internett

En felles plattform som Wikispace 

Tips

På vg1 Elektro fungerte dette bra med 30 elever (2 klasser) 

Vurdering

Elevene blir vurdert etter lav, middels og høy måloppnåelse.

Høy måloppnåelse er når eleven helt klart og tydelig klarer å forklare og bruke faguttrykket på en forståelig måte, samtidig må ha/hun kunne svare på enkle oppfølgingsspørsmål som omfatter bruken av faguttrykket. Presentasjonen skal være klar og tydelig for de andre elevene.

Middels måloppnåelse er når eleven klarer å finne sammenhenger der faguttrykket kan brukes i en korrekt faglig samtale. Presentasjonen skal gi noe mening for de andre elvene.

Lav måloppnåelse er når eleven kun har funnet et faguttrykk, men har problemer med å bruke det i en faglig samtale, samt har en presentasjon som ikke gir mening for de andre elevene.

Evaluering av opplegg

Har kun utført dette 2 ganger, begge gangene har elevene jobbet hardt og tilbakemeldingene er stor sett veldige gode.

Flere elever bruker siden 2 år etter og har utviklet den videre. 

Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Relaterte opplegg

Relaterte blogginnlegg

  • Oculus Rift på yrkesfag

    På Nord-Gudbrandsdal VGS avd. Otta blir nå Oculus Rift testet ut på yrkesfag. Her får elevene praktisk opplæring i virtuelle omgivelser.

Finn oss på sosiale medier