Bruk av statistikk fra SSB

Bruk av statistikk fra virkeligheten. Her kan elever og lærer finne statistikk fra nærmiljøet, tverrfaglig eller andre områder som kan engasjere. Elevene lærer å finne frem på SSBs sider, samtidig som de benytter seg av regneark og GeoGebra.

Innledning

I dette eksempelet benyttes befolkningsutvikling i kommunen. Lærer kan velge den statistikken han vil og som han tenker kan engasjere elevene, men det er en fordel at det er lineær vekst, hvis det er målet og ikke mer kompliserte funksjoner. Hvis temaet er 2P, S1 eller R1, kan man være mer fleksibel på valg av tallmaterialet.

 

Slik gjør du

Følg beskrivelsen i vedlagte dokument. Tilføy endringer og tilpasninger etter behov, slik at instruksjonene er mest mulig tilpassset gruppen med elever.

Mål

  • lage, tolke og gjøre rede for funksjoner som beskriver praktiske problemstillinger, analysere empiriske funksjoner og finne uttrykk for tilnærmede lineære sammenhenger, med og uten bruk av digitale verktøy (1T funksjoner)
  • analysere praktiske problemstillinger knytte til dagligliv, økonomi, statistikk og geometri, finne mønster og strukturer i ulike situasjoner og beskrive samanhenger mellom størrelser ved hjelp av matematiske modeller (2P/2P-Y Funksjoner)
  • utforske matematiske modeller, sammenligne ulike modeller som beskriver samme praktiske situasjon, og vurdere hva slags informasjon modellene kan gi, og hvilket gyldighetsområde og avgrensinger de har  (2P/2P-Y Funksjoner)
  • Elevene skal kunne bruke og vurdere ulike kilder i arbeid med fag (IKT - plan)

Kan også brukes under tilsvarende mål i S1 og R1.

Utstyr

PC med regneark og GeoGebra. Tavle med projektor.

Forberedelse

  • Undersøke på forhånd hvilken statistikk det kan være aktuell å bruke.
  • Tverrfaglige områder fra naturfag eller samfunnsfag, for eksempel om klima. 
  • Sjekke ut at statistikken har tilnærmet lineær utvikling.

Tips

Elevene bør ha jobbet med funksjoner og noe med regresjon på forhånd.

Oppgaveforslag

Tilsvarende oppgaver i læreboken. Generell oppgave om regresjon, der de lærer det prinsipielle.

Vurdering

Opp til lærer å velge eventuell vurdering her. Det er sentralt at elevene leverer inn et resultat, slik at lærer får kartlagt om alle har fått alt med seg.

Evaluering av opplegg

De oppdager at opplysningene i statistikken angår dem og kan da lettere reflektere om det virker fornuftig. Det er enklere å vurdere gyldighetsområde og å kunne si noe om forløpet etc.

Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Relaterte opplegg

Finn oss på sosiale medier