Blogg som skrivearena

Dette er et undervisningsopplegg som inngår i et større prosjektarbeid på ungdomsskolen. Ved hjelp av simulering drar elevene jorden rundt og blogger om det.

QRkode.jpg

QR-koder til bloggene.

Creative Commons Licence

Innledning

I løpet av fem uker utgir elevene seg for å være ungdommer på 20 år. I denne rollen skal elevene ut på hver sine drømmereiser og blogge om reisen. Slik simulering er en av metodene innenfor prosjektarbeid.

 

Dette opplegget er en del av et større tverrfaglig prosjekt som heter ”Drømmereisen”. På bloggen dokumenteres alt fra planleggingen av turen, opplevelser og refleksjoner underveis og oppsummering etter hjemkomst. I perioden vil elevene blant annet jobbe med vei, fart og tid, tidssoner, valutaregning, kart og målestokk, samt språk og religioner i de ulike landene. Her er fagene matematikk, samfunnsfag, engelsk og KRLE godt representert. I norsk skrives tekstene ut fra oppgavebeskrivelsen og publiseres hyppig på bloggen underveis. Konkrete oppgaver vil komme under Oppgaveforslag.

Slik gjør du

Elevene jobber i grupper på 4-5 elever med en felles blogg. Under dette prosjektarbeidet ble www.blogger.com brukt som bloggtjeneste. Denne må være knyttet til en gmail-konto og det kan være lurt å opprette en konto som gruppen bruker under prosjektet. Når bloggen er opprettet kan elevene få utforske de ulike bloggverktøyene før selve skrivingen begynner. Blogginnleggene kan skrives av hver enkelt elev, sammen to og to eller som et gruppeinnlegg.

 

For at andre enkelt skal kunne finne og lese bloggen, lagde elevene QR-koder til bloggsiden.

Mål

Dette undervisningsopplegget dekker dannelsesaspektet i Læreplanen og gir elevene nyttige kunnskaper for mestring og samfunnsdeltakelse for senere i livet.

 

I matematikk står det at elevene skal kunne gjøre overslag og beregne lengde, fart og tid, samt bruke og endre målestokk. Disse kunnskapene får elevene jobbet med knyttet til et konkret tema. I noen læreplanmål under samfunnsfag står det at elevene skal lokalisere og dokumentere oversikt over geografiske hovedtrekk i verden og sammenligne ulike land og religioner. Sammen med skrivetrening får elevene i norsk presentert norskfaglige og tverrfaglige temaer med relevant terminologi og formålstjenlig bruk av digitale verktøy og medier. Dette prosjektet dekker i aller høyeste grad disse kompetansemålene som er nevnt over.

Utstyr

I denne klassen hadde alle elevene hvert sitt læringsbrett.

Forberedelse

Før elevene begynte prosjektet jobbet de med sammensatte tekster i norsk med spesielt fokus på blogg. For inspirasjon brukte elevene tid på å utforske eksisterende blogger.

 

Som tidligere nevnt må elevene ha en gmail-konto. Dette opprettes i fellesskap.

Oppgaveforslag

Det stilles ingen strenge krav til utformingen av oppgavene som gis til elevene. Hvilken oppgave som blir gitt er avhengig av hva blogginnlegget skal formidle. I dette prosjektet ble det på forhånd bestemt hvilket land elevene skulle ha som sluttdestinasjon, og blogginnleggene handlet i hovedsak om veien dit og om reisemålet. For at denne reisen ikke skulle bli en enkelt flyvning, fikk elevene beskjed om å dra innom to andre land på veien. Oppgavene under er eksempler på blogginnlegg.

  • Lag budsjett for hele/deler av turen
  • Topp 10 pakkeliste
  • Ulike hendelser fra turen: nødlanding, tyveri, kulturelle begivenheter, et møte med lokalbefolkningen. Her står læreren veldig fritt til utforming av oppgaver. Ved prosjektarbeidemetoden simulering tar man for seg hendelser som kunne skjedd i virkeligheten. Her er det bare kreativiteten som begrenser.
  • ”Mine første steg i X”. Elevene skriver en beskrivende tekst om et sted de besøker for første gang.
  • Bildeinnlegg
  • Oppsummering av turen. Hvordan ble turen? Ble budsjettet holdt?

Vurdering

Her kan man vurdere bloggens helhet, estetisk utforming og enkelte blogginnlegg. I hvert enkelt blogginnlegg kan man vurdere innholdet ut fra læringsmålene eller rent skriveteknisk. Noen av blogginnleggene hadde tydelige vurderingskriterier.

Evaluering av opplegg

Ved å skrive blogginnlegg får elevene hyppig skrivetrening. At blogginnleggene er offentlige gjør at elevene tør å by på seg selv. Når oppgavene skal skrives sammen to og to eller i grupper, støtter elevene hverandre i læringsprosessen.

 

For de som skal bruke blogg i undervisningen vil et tips være å bruke en annen tjeneste enn www.blogger.com. Denne tjenesten har en del begrensninger som gjør at variasjonen i innleggene blir mindre. Elevene savnet muligheten til å lage videoinnlegg på bloggen for eksempel.

 

Selv syntes elevene at en slik måte å skrive tekster på var morsom. Å skrive blogginnlegg gjorde at man ikke tenkte på selve skrivingen.

Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Finn oss på sosiale medier