BETONG

Hvordan bygge en vinkel vegg i tradisjonell forskaling

Innledning

Elevene skal bygge en vegg som er 3m lang og 1,8 m høy med vinkel som har målet 2m lang og samme høyde

 

Slik gjør du

Går igjenom kometansemålene for VG1 bygg og anleggsteknik og kompetansemålene for VG2 byggteknikk.

Her forteller jeg litt om yrket 

vi tar en gjennomgang av oppgaven

vi går igjennom HMS og eventuelt lager en SJA (sikker jobb analyse)

Mål

benytte internett til å få informasjon om forskaling

  • velge, bruke og bearbeide materialer som benyttes i enkle konstruksjoner innenfor bygg- og anleggsteknikk
  • bruke verktøy og utstyr på en riktig måte i følge regelverk og normer
  • beskrive egenskapene og bruksområdene til materialene som brukes i en arbeidsoppgave og beskrive alternative materialvalg
  • motta, håndtere og lagre materialer og utstyr på en hensiktsmessig måte og i henhold til regelverk
  • foreta risikovurderinger og utføre arbeid etter regler for helse, miljø og sikkerhet

Utstyr

Klasserom, pc, whiteboard tavle, mobil og bøker

materialer til praksis delen.

verktøy både elektrisk og personlig verktøy

Forberedelse

Hvite at alt det tekniske fungerer i klasserom

og alt av verktøy og materialer er på plass i praksishallen

Tips

Denne oppgaven passer for en klasse på 15 elever

Vurdering

Samtaler før vi starter på oppgaven, underveis vurdering/samtale ,

matrialkunnskaper og økonomi                                                                                                                                                                                                                  

 

Evaluering av opplegg

Her skal elevene skrive logg fra teorien og praksisdelen

Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Finn oss på sosiale medier