Benytte digitale og elektroniske hjelpemidler i kommunikasjon med kunde og transportør.

Bruk av flåtestyring og kontakten mellom transportkontor, sjåfør, verksteder og kunder,

Dynafleet.png

Flåtestyring

Creative Commons Licence

Innledning

Bruk av flåtestyring og kommunikasjon mellom transportkontor, sjåfør, verksted og kunder.

Ved hjelp av program som er innstalert i kjøretøyene kan det holdes kontakt i sanntid. Det er mulig å ha kontroll på hvor kjøretøyene til enhver tid befinner seg. Dette gjør planlegging av oppdrag lettere. Programvaren gjør det mulig å laste ned å lagre informasjon om lovpålagt kjøre/hviletid, dette er tidligere gjort manuellt. Sjåførene får også full oversikt over dette. De får også oversikt over dieselforbruk, i øyeblikkt og gjennomsnitt i inntil 30 dager. Hvordan motor og gir blir utnyttet, utrulling, hastighetstilpasning, bremsing og stillstand på kjøretøyet

 APP til dette lastes ned på nettbrett eller mobiltelefon.

Slik gjør du

Går gjennom kompetansemål.

Litt historie. Gjennomgang av div.flåtestyringssystemer. Viser film om Volvo Dynafleet. Går deretter gjennom posisjonering, meldingstjeneste, sjåførtider, nedlasting av fartsskriverdata, drivstoff og miljø, kjøretøystatus, DataAccsess.

Mål

 Benytte digitale og elektroniske hjelpemidler i kommunikasjon med kunde og transportør.

Utstyr

Klasserom, prosjektor, pc, nettbrett, mobil.

Om mulig kjøretøy med programvare innstallert.

Tips

Passer for klasse opp til 15 elever. Deles inn i grupper på 3stk.

Vurdering

Samtaler og underveisvurdering.

Lav måloppnåelse er: (karakter 1-2) Har lite kunnskap om tilgjengelig utstyr og flåtestyringssystemer som brukes i bransjen og bruken av dette.                                                                                                                                                                                                                                                              Middels måloppnåelse: (karakter 3-4) Har kunnskap om nedlasting av tilgjengelige apper og flåtestyringssystemer. Forklare hvordan de brukes og hvilken nytte transportører/sjåfører har av dette.                                                                                                                                                                                                              Høy måloppnåelse: (karakter 5-6) Kan laste ned aktuelle apper og flåtestyringssystemer, forklare hvordan det gjøres, logge seg på systemene, forklare/instruere andre i nedlasting og bruk.                                                                                       

Evaluering av opplegg

Elevene synes dette var lærerikt og morsomt, bruk av app på nettbrett og mobil i undervisningen var positivt.

Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Finn oss på sosiale medier