Avansert digital bok

Bruk programmet iBook Author til å lage "bla-bøker" som kan leses på iPad.

Slik gjør du

Elever som jobber med tekster eller presentasjoner kan lage en egen versjon med iBook Author der man tar i bruk avanserte verktøy for tekst, layout og multimedieinnhold. Selve boken lages i programmet iBook Author, som finnes for Mac.

Eleven oppretter bok, legger inn tekst, bilder og multimedieinnhold samt redigerer dette. Arkivfilen må så eksporteres som en .ibook-fil. Denne kan enkelt "dras" over til en iPad som er koplet opp mot Macen med en USB-kabel.

Mål

Alle mål fra kunnskapsløftet der eleven skal produsere en sammensatt tekst.

Utstyr

Mac (Macbook eller Mac-mini, evt. iMac)

iPad

Ladekabel iPad

iBook Author for Mac (Gratis)

iBook for iPad (Bokhylle, gratis)

iTunes på Mac (Følger med iOS)

Forberedelse

Tilgang til programmet og å sette seg inn i dette slik at det ikke stopper rent teknisk.

Tenke over hvordan man evt. vil bruke bøkene videre. (Kan man f.eks. la en 7. klasse skrive om insekter eller vegetasjon i skolens nærområde, for bruk på iPad i de yngste klassene? Altså som en "bla-bok" med fakta)

Tips

Man trenger cirka 45 minutter for å sette elever fra 5. klasse og oppover inn i programmet.

Man kan bruke iPaden til å ta egne bilder - lastes over via iTunes.

Oppgaveforslag

Oppdrag 3 – Avansert digital bok

Mål fra Kunnskapsløftet:

  • Elevene skal kunne praktisere trygg bruk av sykkel som framkomstmiddel.

Koblet mot kroppsøving kan det være:

  • Eleven brukar hjelm som sitter riktig på hodet, kan de mest grunnleggende reglene for sykling i trafikken samt kjenner til farene ved kryss og fotgjengeroverganger

Oppdrag og digitalt verktøy:

Lag en litt avansert digital bok i Ibooks Author der dere bruker tekst og bilder knyttet til kjennetegn for trygg bruk av sykkel i trafikken. Boka skal lastes over til Ibooks (bokhylle) på Ipad slik at den kan åpnes som en Bla-bok.

Verktøy: iBook Author på Mac + iPad

Se egen veiledning.

Kriterier for fullført oppdrag:

  • Oppgaven skal vises i plenum fra en iPad.
  • Boka skal være på minst 4 sider.
  • Det skal være sammenheng mellom tekst og bilder.
  • Bildene kan hentes fra nett hvis dere ikke kan ta bildene selv. (Men ta helst egne bilder for å unngå rettighetsproblematikk)

Utfordringer underveis kan være:

Få boka eksportert fra iBook Author til iBooks på iPad.

Ta bilder med iPad og få inn i iBook Author raskt nok til å rekke å lage en bok.                                      

Tips

Lag egen veiledning punkt for punkt for bruk av iBooks Author.

Vurdering

Se oppgaveforslag.

Evaluering av opplegg

Opplegget er prøvd med lærere for å gi dem inspirasjon til å bruke noe annet enn bare PowerPoint når elever skal presentere/produsere sammensatte tekster.

Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Relaterte opplegg

Relaterte blogginnlegg

Finn oss på sosiale medier