Audiokollasj

Dette er et opplegg der elevene skal lage en kollasj av egenproduserte lydopptak som er editert før de blir satt sammen til en komposisjon. De bruker primært uteområdet til opptak før de samles i grupper på klasserom/musikkrom til videre arbeid.

Skjermbilde 2014-10-24 kl. 10.54.44.png

Lydkollasj fra Garageband med panorering, ekko og reverb.

Creative Commons Licence

Innledning

Elevene skal ved hjelp av mobiltelefon eller annen bærbar opptaksenhet gjøre opptak av  lyder, editere disse i egnet programvare og sette de sammen til en komposisjon i Garageband. Vi skal primært bruke uteområdet som arena for opptak. 

Slik gjør du

Det første man bør gjøre er å gå gjennom målet for opplegget, gjerne vise et eksempel på resultat.

Her kan elevmedvirkningen være stor slik at de kan forme sitt eget prosjekt innenfor gitte rammer. Kompetansemålet i læreplanen bør gjennomgås slik at elevene forstår hva de skal lære.

 Elevene arbeider i grupper på to eller tre.  

 Ytre faktorer eller rammefaktorer kan spille en stor rolle for resultatet. Det viktige å tenke på akkurat i denne sammenhengen er vær og vind. Dersom det er mye vind må man instruere elevene i at det er lurt å være vendt bort fra vinden. For å ikke få for stor lydmasse å gå gjennom i ettertid kan det være lurt å ha en plan for hvilke lyder man ønsker å gjøre opptak av og hvor mange de skal ha. Tidsbruken varierer, men 45-60 minutter til opptak bør være rikelig og klare avtaler om når elevene skal være tilbake er viktig.

Neste sekvens er overføring av filer til annen enhet. Dersom man bruker taleopptak-appen på iPhone er man avhengig av å sende filene på e-post til den som samler filene før man laster de ned. Her vil det være lurt å gå gjennom dette i plenum da det alltid vil komme spørsmål og slik kan man spare mye tid på å avklare kjente problemstillinger på forhånd.

 Neste steg er å editere lydene. Dette kan for eksempel være å kjøre timestretch, reversere, legge på klanger/effekter, klippe og ellers det som kreativiteten legger til rette for. Valg av programvare her er egentlig ikke så nøye, men det kan være gunstig at elevene bruker det samme. 

Organiseringen i denne fasen kan være lurt å tenke gjennom. Skal gruppene sitte nært hverandre? Er det gunstig for dem å sitte spredt rundt på skolen? Her må man nesten vurdere hva elevene har mest igjen for. Gruppesammensetningene bør også være tenkt gjennom på forhånd slik at det er elever med god relasjon til hverandre som samarbeider. Samarbeidet mellom elevene og interaksjon lærer/elev bør være i fokus for å oppnå best mulig resultat. På denne måten vil responsen være i fokus og elevene kan få et større utbytte av arbeidet.

Siste steg i prosessen er å sette lydene sammen til en komposisjon. I denne fasen må man tenke form og oppbygging av komposisjonen og dette bør ha vært gjennomgått kort i plenum. Til slutt kjører man en kort master med de mastereffektene man mener er riktige for prosjektet og mikser det ned til mp3/mp4-format.

Mål

LK06:

 • Elevene skal kunne drøfte muligheter og utfordringer ved fildeling.
 • Elevene skal bruke digitalt opptaksutstyr og musikkprogram til å manipulere lyd og sette sammen egne komposisjoner.
 • Bruke relevante faglige begreper i presentasjon av et arbeid med selvvalgt musikk

Utstyr

Mobiltelefoner, nettbrett eller annet egnet opptaksutstyr.

Datamaskiner (Mac/PC)

Programvare: Audacity og / eller Garageband

Forberedelse

Sett deg inn i programvaren og appene. Tenk gjennom organiseringen.

Tips

Sørg for å vite hvordan programvaren og appene dere skal bruke fungerer.

Tenk over hvordan du organiserer læringsarenaene og planlegg overgangene i undervisningen.

Ta høyde for ytre faktorer som kan påvirke arbeidsflyten (nettilgang, programvare henger seg opp, sosiale medier og fildelingsproblematikk).

 

Oppgaveforslag

Gjør opptak med mobiltelefonen ute i nærområdet. Overfør disse filene til deg selv og eventuelle andre. Editer lydene i Audacity eller Garageband og sett de til slutt sammen til en lydkollasj. Etter at du er ferdig med produktet skal du lage en kort film med egenvurdering og refleksjon rundt utfordringer og muligheter med fildeling og litt om hvordan du har jobbet og tenkt at sluttresultatet for komposisjonen din skulle være.

Vurdering

Ta utgangspunkt i elevens egenvurdering. Her bør det ligge litt refleksjon rundt dette med fildeling. Se hvordan elevene klarer å gjennomføre dette med filoverføring og om de har tatt i bruk musikalske virkemidler i komposisjonen.

Evaluering av opplegg

Etterarbeidet kan være at elevene spiller inn en lydblogg eller kort video med egenvurdering og tilbakemeldinger om prosjektet og produktet. Her vil det være rom for refleksjon om programvaren og om mulige endringer. Alle produktene samles og legges ut til elevene på for eksempel skolens nettsted

Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Relaterte opplegg

 • Ingen olje

  Norge uten oljen

  Hvordan ville Norge sett ut hvis vi ikke hadde hatt oljen å støtte oss på? Elevene må diskutere seg...
 • Lydbølger, noter, strenger og klaver

  Koding, musikk, matematikk og fysikk

  Dette er et tverrfaglig opplegg i koding, musikk, matematikk og fysikk der elevene skal ende opp...
 • VR Travel Journalism

  Dette undervisningsopplegget benytter Google Cardvoard VR og Google Street View-appen til å sende...

Relaterte blogginnlegg

 • mobilblogg

  Blogging fra mobilen

  Lærerstudenter bruker Tumblr i utlandspraksis
 • Use of HTC VIVE Virtual Reality-My Experience with Google Earth VR, and Google Tilt Brush

  The use of virtual reality in the classroom motivates students to explore fantastic new worlds where their only limitation is their imagination!
 • 3D-tegning i Onshape

  3D-skrivere blir stadig mer vanlig i norske bedrifter og også i en del norske skoler. For å få filer som kan skrives ut i en 3D-skriver kan en bruke ulike verktøy, som Minecraft, TinkerCAD, SketchUp og Onshape. De tre siste er nettbaserte programmer, Minecraft krever installasjon. Vi på Jakobsli skole har benyttet oss av Onshape for å bygge husene til elevene som skal benyttes i ulike fag senere.

Finn oss på sosiale medier