Are all sources reliable?

I dette opplegget skal elevene finne og vurdere to ulike nyhetskilder basert på kildevurderingsprinsippene i TONE.

Innledning

Først introduseres ideene bak TONE (http://www.ntnu.no/viko/kildekritikk) - se oversatt kortversjon under. Elevene kan diskutere hva de tenker ligger i begrepene og reflektere over hvorfor de tror akkurat disse er viktige for å vurdere om en kilde er troverdig eller ikke. Bruk av TONE kan gjerne modelleres ved at læreren deler ut eller viser fram en nyhetsartikkel, et leksikonoppslag eller et kommentarfeltinnlegg som vurderes etter TONE. Deretter jobbre elevene med konkrete artikler.

Slik gjør du

Deretter får elevene i grupper på fire i oppgave å finne aktuelle nyhetssaker fra fire nettsteder:

http://www.theonion.com/

http://radaronline.com/

http://www.breitbart.com/

https://www.washingtonpost.com/

Elevene skal presentere sakene sine og gi sin vurdering av dem ut fra prinsippene i TONE/COPS. For hver sak kan klassen diskutere gruppenes funn. 

Mål

Målet med oppgaven er å 

 

  • vurdere og bruke egnede lese- og skrivestrategier tilpasset formål og type tekst
  • forstå og bruke et bredt generelt ordforråd og et faglig ordforråd knyttet til eget utdanningsprogram
  • forstå hovedinnhold og detaljer i tekster av varierende omfang om forskjellige emner
  • vurdere forskjellige kilder og bruke innhold fra kildene på en selvstendig, kritisk og etterprøvbar måte
  • presentere og diskutere aktuelle nyheter fra engelskspråklige kilder

Utstyr

Mobil/nettbrett/PC

Forberedelse

TONE på engelsk: COPS

Credibility (troverdighet)

Is the writer(s) of the writer of the text credible? Cah he/she be linked to a reliable institution? Does the writer's background give reason to expect a good standard? Is th publisher trustworthy? Does the site have a good track record? Can the writer or publisher be contacted? Does the text follow the stylistic/formal standards expected? Do other sources support the information?

Objectivity (objektivitet)

Are there potential conflicts of interest? Does the writer have ties to persons, organisations or companies that stand to benefit from a certain presentation of the facts? Does the presentation seem objective or is there bias? Is the text informative or does it express opinion? Does the facts presented support the conclusion?  

Precision (Nøyaktighet)

When was the text written or updated last? Does the information seem updated? Does the text differentiate between quotes/citations and own work? does the text contain documented facts or opinions? Are arguments presented soberly and consistently? Are the sources of statistics and facts cited? Is the information provided supported by other sources?

Suitability (Egnethet)

Is the text suitable for your puroses? Is the text written for your level of expertise? Does the text provide the information you need? 

Discuss the terms "fake news", "biased news" "fictitious news" - do you think there could be a difference between them?

Tips

Lærer kan med hell gå inn på de fire nettstedene og velge ut egnede nyhetssaker, gjerne samme sak på flere av dem. Da kan lærer sikre at nyhetssakene har passende vanskelighetsgrad/passer med elevenes forkunnskaper.

En mer omfattende fremgangsmåte for å vurdere nyhetssider finnes her: https://docs.google.com/document/d/10eA5-mCZLSS4MQY5QGb5ewC3VAL6pLkT53V_...

Oversikt over 50 saker som ble hiter på Facebook, men som er beviselig falske: https://www.buzzfeed.com/craigsilverman/top-fake-news-of-2016?utm_term=....

 

Oppgaveforslag

1) Choose a news story from each of the four news sites, or access the stories provided by your teacher.

2) Evaluate each of the texts based on the COPS principles.

3) Prepare a class presentation of one or more of the stories in which you account for your assessment of the credibility of the story.

4) Consider how you can assess news stories/information you meet in your daily life (e.g. in the newspaper or on social media) to decide if the stories are trustwrthy or not.

Vurdering

Vurdering av kildekritikkdelen av oppgaven kan se slik ut:

Begynnende: kan gjenkjenne elementer i nyhetssaker som er relevante for vurdering av troverdighet

Middels: Kan bruke TONE til å gjøre en systematisk undersøkelse av ulike kilder.

Høy: Kan gjøre vurderinger av kildenes troverdighet basert på en analyse av dem.

Evaluering av opplegg

Viktig å finne nyhetssaker som viser flere gjenkjennbare trekk.

Viktig å reflektere over saker i the onion, som er ærlige om at de skriver fiktive nyheter, men som har alle tegn til å være troverdig.

 

Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Relaterte opplegg

Relaterte blogginnlegg

Finn oss på sosiale medier