Arbeid med geometriske figurer i skolegården

Matematikk med gps-appen Motionx for iphone, det digitale kartet kartiskolen.no og diverse andre måleverktøy.

Innledning

På Odda Ungdomsskole gjennomfører vi et undervisningsopplegg i det digitale kartet "kartiskolen.no på 8 trinnet. Vi ønsket å ta dette videre og utvide det for elevene i 9 klasse. Opplegget vi kjører på 8 trinnet finner du her.

Slik gjør du

Du må finne noen arealer der du kan spasere ulike geometriske figurer som trekant, firkant og sirkel. De fleste skoler vil kunne bruke sin skolegård til dette.

Mål

 • FRA L06.
 • bruke koordinatar til å avbilde figurar og utforske eigenskapar ved geometriske former, med og utan digitale verktøy
 • tolke og lage arbeidsteikningar og perspektivteikningar med fleire forsvinningspunkt, med og utan digitale verktøy
 • velje høvelege måleiningar, forklare samanhengar og rekne om mellom ulike måleiningar, bruke og vurdere måleinstrument og målemetodar i praktisk måling og drøfte presisjon og måleusikkerheit
 • lese, tolke og bruke papirbaserte og digitale kart, målestokk og kartteikn

Utstyr

Smarttelefon, lasermåler, pc, videoopptager.

Forberedelse

Dersom apper koster noe må det innhentes godkjenning fra foreldre og skolen må betale appens kostnad og eventuell utgift knyttet til streaming fra telenettet. I vårt prosjekt fikk hver elev som kjøpte appen 20 kroner som dekket kjøp (7kr) og streaming.

Tips

Vi vil ikke anbefale mer enn 3 elever i hver gruppe. Blir det flere blir det for noen som "haiker".

Oppgaveforslag

Alle oppgavene våre og fullstendig oversikt over opplegget ligger i lenkesamlingen. Du finner dem også her

 • ITEC

Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Relaterte opplegg

Relaterte blogginnlegg

 • Tospråklig arbeid, SoundTouch

  I september i år fikk vi et barn med et annet morsmål enn norsk. Begge foreldrene snakker godt norsk, men bruker kun morsmålet hjemme.
 • Nettbrett under måltider i barnehagen.

  Vi har tatt i bruk nettbrett under måltider. Det hele startet med å lese bok under frokost og lunsj for å skape en rolig stemning og samling rundt noe felles. Vi har etterhvert tatt i bruk digitale eventyr og bøker.
 • Tambar app

  Tambar er et troll som er kjent for de fleste som jobber i barnehagen. Barna er veldig glad i bøkene om Tambar, og nå kan man se han på Ipad.

Finn oss på sosiale medier