Among the Sleep - Verden gjennom øynene til en toåring

Among the Sleep er et norskutviklet spill hvor man tar på seg rolle som en to år gammel gutt utsatt for omsorgssvikt. Spillet er interessant særlig til barne- og ungdomsarbeiderfaget, men også til samfunnsfag, sosiologi og engelsk.

Innledning

Among the Sleep er et førstepersons-utforskningsspill hvor man opplever hjemmets mer eller mindre trygge omgivelser etter mørkets frembrudd gjennom øynene til en to-åring. I tillegg til opplevelsen av verden fra en knapp meters høyde, og frustrasjonen motoriske og kognitive ferdigheter som ikke er helt ferdig utviklet, tar spillet opp problemstillinger som alkoholisme, omsorgssvikt og samlivsbrudd med et særlig fokus på hvordan dette oppleves for barnet. Med andre ord dekker spillet over mange områder som er særlig interessante å utforske for elever på barne- og ungdomsarbeiderfaget.

 

Among the Sleep i et nøtteskall:

 • Spilletid: 4 timer
 • Anbefalt antall skoletimer: 10-15
 • Trinn/fag: VG1-VG3 Barne- og ungdomsarbeiderfag, samfunnsfag, sosiologi, engelsk
 • Vanskelighetsgrad (Spillmekanisk): Enkelt

Til dette spillet anbefaler vi at hele spillet gjennomføres i klasserommet. Spillet tar opp tema som kan være såre for enkelte elever - og man bør legge inn tid til debrief etter hver spilløkt for å diskutere og bearbeide inntrykkene fra spillet.Dette opplegget er laget til et tverrfaglig prosjekt mellom programfag barne- og ungdomsarbeider, samfunnsfag og engelsk.

Slik gjør du

Elevene spiller i par, og ble avbrutt med 15-20 minutters mellomrom for å diskutere opplevelsene deres i fellesskap. Det er vesentlig med spill som Among the Sleep at elevene spiller i par for å legge til rette for drøfting og refleksjon mens de spiller. En ytterligere bonue er at mer spillkyndige elever kan veilede “ikke-spillerne” i spillmekanikkene.

 

Mål

Kompetansemål samfunnsfag:  

 • definere sentrale begreper knytte til sosialisering og bruke dem til å undersøke og diskutere trekk ved sosialiseringen av ungdom i Norge
 • definere begrepet kultur og gi eksempler på hvordan kultur, kjønnsroller og familie- og samlivsformer varierer fra sted til sted og endrer seg over tid

Kompetansemål HFA:

 • H2  – elevene skal kunne drøfte hva omsorg innebærer for barn og unge i ulike aldre.
 • H11- Gi eksempler på tegn som tyder på omsorgssvikt og andre bekymringsfulle forhold, og gjøre rede for ansvar og tjenestevei.

 

Kompetansemål engelsk:

 

 • forstå hovedinnhold og detaljer i ulike typer muntlige tekster om allmenne emner og faglige emner knyttet til eget utdanningsprogram
 • forstå hovedinnhold og detaljer i tekster av varierende omfang om forskjellige emner
 • lese for å tilegne seg fagkunnskaper fra eget utdanningsprogram

Utstyr

 • Spillet kan kjøpes i klassesett direkte fra de norske spillskaperne i spillseskapet Krillbite til 50 kr/stk. Krillbite har stort sett ogå vært greie å ha med å gjøre når det gjelder lærerlisenser/prøveeksemplar. Ta kontakt med Contact@Krillbite.com

Tips

 • Selv om spillet er enkelt, kan det være noen sekvenser hvor elevene vil sette seg fast, og ikke vite hva de må gjøre for å komme seg videre. Det kan derfor være lurt å ha en walkthrough tilgjengelig.
 • Om man ikke har tid/mulighet til å bruke hele spillet, kan essensen av opplegget brukes knyttet til ca. 90 minutter spilltid + visning av denne videoen fra spillets sluttsekvens i fellesskap.

 

Oppgaveforslag

Spørsmål før første spilløkt

 • Hvem har hovedansvaret for å sikre barn en trygg oppvekst? Foreldre? Barnehage? Skole? Helsestasjonen? Andre instanser?
 • Hvilke omsorg er det en to-åring trenger fra foreldre, barnehage?
 • Vi skal spille et spill hvor vi tar på oss rollen som et 2 år gammelt barn. Hva slags opplevelser tror dere dere vil møte i spillet?
 • Hvordan skiller spill seg fra andre fortellende medium som noveller og film?

 

Spørsmål til refleksjon, del 1:

 • Hvordan opplever du  stemningen i spillet?
 • Hvem er (representerer) den snakkende bamsen?
 • Kunne dette vært en situasjon hentet fra virkeligheten? Hvorfor og på hvilken måte?
 • Hvordan har barnet det?
 • Hvordan blir små barn påvirket av redsel og angst (for nære personer)? Vil dette være likt for større barn? Deg selv? Begrunn svaret.
 • Ved mistanke om omsorgssvikt, hva skal BUA gjøre?
 • Basert på hva dere vet om barns utvikling – er barnet i spillet troverdig

 

Spørsmål til refleksjon, del 2:

 • Hva beskriver dette spillet?
 • Hvordan kan vi si at dette er et farlig oppvekstmiljø for en to- åring, fysisk og psykisk? Forklar og gi eksempler.
 • Hvem kan hjelpe barnet i dette oppvekstmiljøet?
 • Hvordan opplever du som spiller,  barnets omgivelser og samspillet med mor, hva lærer du om omsorgssvikt ?
 • Hvordan kan vi arbeide med oppvekstmiljøet slik at alle barn får gode oppvekstvilkår?
 • Hvordan har mor det? Andre omsorgspersoner? Far?
 • Hvor er slekt og naboer? Offentlige instanser?
 • Hva er BUA sin rolle i et godt oppvekstmiljø?
 • Hvordan tror dere det vil det gå med dette barnet i ettertid? Bruk det dere har lært i samfunnsfag om sosialisering i refleksjonene deres.

 

English

 

 • Did you find the story to be convincing/engaging?
 • Who is the main character in this story?
 • What function does the teddy bear serve in the telling of this story?
 • The main character does not speak in this story – how are his thoughts and feelings conveyed to the player?
 • What themes does this game convey? Does it do so effectively?
 • Describe the “monster” the child meets in the game? What does he/she symbolize? Were you surprised by the ending? Why/Why not?
 • This story is told through the game medium. How does experiencing a story through a game differ from experiencing a story through a short story, a novel or a film?

Evaluering av opplegg

Et spennende spill som er interessant særlig til  barne- og ungdomsarbeiderfaget, men også til samfunnsfag, sosiologi og engelsk.

Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Relaterte opplegg

Relaterte blogginnlegg

 • Historiefortelling og programmering med Project Spark

  På 8. trinn på Fagerhaug Oppvekstsenter har vi denne våren et pilotprosjekt på bruk av Project Spark som et pedagogisk hjelpemiddel for å nå kompetansemål i engelsk og valgfaget "Teknologi i praksis" for ungdomstrinnet. En stor suksess for teknologi-sultne og kreative elever.
 • ENKI, dataspill som gir læring og motivasjon

  6A ved Høknes barneskole bruker dataspillet ENKI som et ledd i å skape en variert og tilpasset undervisning.
 • Monkey Island i engelsktimen

  Hvordan og hvorfor bruke spill som Monkey Island i undervisning, og hvorfor vi av og til må la elevene få frie tøyler til å kose seg med stoffet i stedet for å mase om mål.

Finn oss på sosiale medier