Øve gitar med digital hjelp

Elevene lager sitt eget komp med bass og trommer og øver gitar til dette. De kan endre tempo og toneart. Det handler om å endre didaktikken ut fra muligheter vi får med digitale verktøy.

Innledning

Gitarundervisning i grunnskolen kan være en utfordring. Med en vanlig klassestørrelse på 28 elever blir det 280 fingre som skal finne sin plass på 168 strenger... I tillegg er det en del bånd å velge i på gitarene, samt en rekke andre variabler. Hvor mange mulige feil kombinasjoner dette gir overlater vi til en matematiker å regne ut, men de fleste musikklærere har kjent utfordringene på kroppen.

Det er vanlig å starte med felles undervisning. Læreren viser og elevene sitter i ring eller halvsirkler med hver sin gitar. Så spiller man sammen. Progresjonen må tilpasses alle 28 på en gang, til tross for at noen er nybegynnere, mens andre har spilt mye. Noen blir bitt av bassillen og øver hjemme, men ikke alle har anledning til det. Læreren kan sende de flinkeste til et annet rom for å øve på noe vanskeligere, men får da ikke fulgt de opp. Dette er det generelle bildet, men mange har selvfølgelig lyktes med å finne gode løsninger, - med eller uten tilleggsverktøy.

I dette opplegget bruker vi appen iReal Pro til å endre didaktikken. Elevene jobber i eget tempo og læreren får frigjort tid til å hjelpe flere elever.

 • Opplegget er beskrevet med iPad som eksempel, men bruk det gjerne med andre enheter - og andre apper som måtte fylle en tilsvarende funksjon.
 • iReal Pro finnes for iOS, Android og Mac.

Slik gjør du

-1- Gjennomgå bruk av iReal Pro ved å lage nye sanger.

 • Klikk på blyanten oppe i høyre hjørne.
 • Velg "New song" og deretter "Blank"
 • Legg inn symbolene for besifring (akkorder), inkludert taktstreker og eventuelle andre tegn (f.eks. repetisjon).
 • Vis elevene at markøren flytter seg ett og ett taktslag ved å bruke "Next"-knappen. For å legge inn besifringen riktig må man altså vite hvor mange slag det er i hver takt.
 • Vis at man kan trykke på "Symbols" for å få tilgang til taktart, repetisjonstegn m.m. Trykk så på "Chords" for å komme tilbake til besifringen igjen.
 • Vis hvordan man lagrer, gir låta navn, velger stilart og tempo.
 • Vis hvordan man bruker mikseren til å dempe piano/gitar, slik at appen bare spiller bas og trommer.
iReal Pro genererer nå et komp til besifringen, og det er enkelt å endre tempo, toneart, stil m.m.
 
Elevene trenger ikke å kunne teorien for å bruke appen. Hva repstisjonstegn o.l. betyr kan de erfare når appen spiller det de har skrevet inn. 
 
-2- Elevene lager egne komp
 • Del ut tekst og besifring til sanger elevene kan velge å spille på gitar. Det kan for eksempel være et lite hefte med alt fra svært enkle låter til litt mer avanserte. Det er en stor fordel om dere tidligere har sunget disse låtene.
 • To og to elever lager sitt eget komp på en enkel sang. Da lærer de samtidig om antall slag i takten og de får studert besifringen nøye. Parvis samarbeid er ofte en god form for læring, fordi de hjelper og korrigerer hverandre. Hvert par har da en iPad, en splitt og to hodetelefoner.
 • Min erfaring er at noen også blir nysgjerrige på f.eks. forskjellen mellom G og G7. Nysgjerrigheten er motor for videre læring.
-3- Elevene øver gitar til kompet de selv har laget
Nå kan elevene øve gitar til kompet de har laget selv, fremdeles to og to. Dette kan ha flere fordeler:
 • Øvingen settes i en musikalsk kontekst, med trommer og bass som låter fint. Det motiverer.
 • Elevene får hjelp av musikken til å holde tempo og flyt. De stopper ikke opp.
 • De får en visuell støtte ved at appen hele tiden viser hvor i besifringen de er.
 • Det er lettere å holde fokus på sin egen øving når de sitter med hodetelefoner. (Mindre forstyrrelser fra medelever.)
 • De kan enkelt sette tempo opp eller ned, og de kan endre stilart.

Elevene øver to og to, mens læreren går rundt og veileder. (Eller noen øver to og to, mens en gruppe har et spesialkurs med læreren.)

Etter hvert som elevenes ferdigheter øker kan de selv gå videre til en annen låt som passer for deres utvikling. De kan også velge å skifte toneart, kjøre opp tempo eller eksperimentere med andre stilarter på samme låt.

Ferdig låt i iReal Pro

Mål

Kompetansemål etter 7. trinn (musikk)

 • oppfatte og anvende puls, rytme, form, melodi, klang, dynamikk, tempo og enkel harmonikk i lytting og musisering
 • beherske [...] enkle harmoniske og rytmiske akkompagnement

Kompetansemål etter 10. trinn (musikk)

 • bruke musikkens grunnelementer, symboler for besifring og akkordprogresjoner i spill på instrumenter
 • øve inn og framføre et repertoar av musikk og dans fra ulike sjangere med vekt på rytmisk musikk 

I tillegg dreier dette seg om god bruk av digitale verktøy.

(Kompetansemålene i K06 setter ikke digitale verktøy i sammenheng med musisering (bare komponering), fordi dette var mindre aktuelt den gang læreplanen ble utformet.)

Utstyr

Elevene bruker:

 • iPad/nettbrett - to elever pr. enhet vil i mange tilfeller være bedre enn 1:1 (samarbeidslæring)
 • Hodetelefoner - en pr elev
 • Split, slik at to elever kan høre fra samme iPad samtidig
 • App: iReal Pro (finnes for iOS, Android og Mac)

Bruk gjerne andre enheter og andre apper som måtte fylle en tilsvarende funksjon.

Forberedelse

 • Lære bruk av appen
 • Finne fram sanger (tekst og besifring) som elevene kan spille.

Tips

Spilleliste på YouTube:

 • Lag en spilleliste med alle sangene. Der kan elevene høre alle sangene de også kan lære seg å spille på gitar. 
 • Noen sanger kan være i en annen toneart på YouTube, og da er det lurt å opplyse om det. 
 • Spillelisten finner elevene på skolens YouTube-kanal. 
 • Klikk her for å lese mer om å opprette en YouTube-kanal for bruk i musikkundervisningen.

Lag kompet selv:

 • Det kunne være nærliggende å tro at når komp til en låt først er laget, så kan andre elever bruke dette og slippe å skrive inn besifringen selv. Jeg mener derimot det er et vesentlig poeng at elevene skal sette opp hver enkelt låt selv. Det gir mulighet for mye læring i seg selv og skaper også et eieforhold og stolthet å øve til kompet de har laget selv.

Evaluering av opplegg

Jeg har svært positive erfaringer med å organisere undervisningen på denne måten. Det skyldes kanskje spesielt to faktorer:

 • Jeg får mer tid til å hjelpe den enkelte.
 • Elevene liker det ansvaret de får ved å kunne bidra til å styre tempoet på sin egen progresjon.
 • Øvingen settes i en musikalsk kontekst.

Samtidig er dette et eksempel på at bruk av teknologi kan bidra til å løse didaktiske utfordringer, også ved læringsmål som egentlig ikke knyttes til digitale verktøy.

I begynnelsen kan noen elever overse at de må ha f.eks. 4 slag i en takt, før neste besifring kommer. Dette bør være et fokus for læreren i begynnelsen. Men elevene tar dette ulikt, så det er likevel ikke nødvendigivis hensiktsmessig å fokusere for mye på teorien før elevene får prøve selv. Min erfaring er at det er like greit å slippe elevene løs i egenaktivitet raskt og hjelpe de som trenger det, mens de andre kan gå videre. iReal Pro har knapper som gjør det enkelt å sette inn / fjerne et slag når det behøves, uten å måtte skrive alt på nytt.

Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Relaterte opplegg

 • Lyderia

  Lyderia er et norsk musikkspill med oppgaver og utfordringer som kan utvikle elevenes...
 • Audiokollasj

  Dette er et opplegg der elevene skal lage en kollasj av egenproduserte lydopptak som er editert før...
 • Komponering og musikkvideoproduksjon på Ipad

  Komponering på Ipad er morsomt fordi kreative og estetiske utfordringer settes foran datatekniske...

Finn oss på sosiale medier