Áhkobiemmu - Bestemors gutt

«Áhkobiemmu - Bestemors gutt» er et eventyr om den foreldreløse samiske gutten Áhkobiemmu. Etter å ha vokst opp hos bestemoren sin, er han omsider blitt stor, og klar for å dra på eventyr i verden.

Áhkobiemmu - Bestemors gutt

All rights reserved.

Innledning

Samisk kultur og historie er et viktig tema i læreplaner, men som ikke alltid får den oppmerksomheten det fortjener. Noe av årsaken til dette, kan være at det å finne læringsressurser som er enkelt tilgjengelig for både lærer og elever, er ikke alltid like lett.  

«Áhkobiemmu - Bestemors gutt» er et spill basert på samiske folkeeventyr, og kan best beskrives som en interaktiv, animert bildefortelling, tilsatt noen enkle minispill. I spillet møter vi gutten Áhkobiemmu, som skal ut i verden for å søke lykken.

Fortellingen serveres oss via bilder eller små animerte sekvenser og en rolig fortellerstemme med enkelt og barnevennlig språk. Etter at fortellerstemmen har fortalt ferdig en sekvens, blar spilleren videre ved å trykke på en pil nede i høyre hjørne. Man kan bla tilbake i fortellingen med en tilsvarende pil i nedre venstre hjørne. Med disse to pilene kan man raskt navigere seg frem og tilbake i fortellingen. Med jevne mellomrom må man spille et lite minispill, som å hjelpe Áhkobiemmu med å plukke sopp eller bær, eller å jakte.

Spillet er svært enkelt å spille, og tar heller ikke særlig lang tid – regn med å være ferdig etter 10 minutter.

Spillet passer best for elever fra 1. til 4. trinn, men kan også spilles av eldre elever, skjønt de eldste elevene kan kanskje synes at spillet er noe enkelt eller kjedelig. Det beste er om du som lærer gjør vurderingen selv – du kjenner elevene dine best!

Spillet er tilgjengelig både på Android og iOS.

Slik gjør du

Det at spillet er såpass kort og enkelt, gjør at det passer inn i flere ulike opplegg. Dette gir også sine begrensninger, som at spillet ikke bør danne grunnlag for et undervisningsopplegg helt alene. Derimot kan det danne utgangspunkt for en rekke ulike opplegg, og jeg kommer til å presentere et forslag til opplegg her, i fagene norsk, mat og helse, samfunnsfag og naturfag. I alle tilfeller kan spillet tjene som en inngangsportal til flere ulike temaer, ved å by elevene på en spillopplevelse som kan gi grobunn for spørsmål, refleksjon, undersøkelse og undring. Disse forslagene kan også danne utgangspunkt for et tverrfaglig opplegg, hvor spillet tjener som inngangsportal til de aktuelle temaene. Felles for alle fag og opplegg er uansett at spillet skal tjene som en oppvarmingsaktivitet, for å gi elevene “mentale knagger” å henge kunnskapen sin på, for å bli litt nysgjerrig, og for å bli introdusert for ting de ikke kunne fra før.

Elevene kan spille alene eller i par, alt etter hva du som lærer mener er best for din elevgruppe.

Norsk:

Som en gjenfortelling av et samisk folkeeventyr er både tilgjengelig, enkelt og artig, og spillet kan fint fungere som et element i et undervisningsopplegg om folkeeventyr.

Her kan klassen for eksempel sammenligne fortellingen om Áhkobiemmu med norske folkeeventyr som Askeladden og de gode hjelperne, som har visse likheter, men også interessante forskjeller. Her kan elevene lese eventyret hvert for seg, eller lærer kan lese høyt for klassen (som kanskje vil være det mest koselige). Alternativt kan man vise filmatiseringer, for eksempel Ivo Caprinos klassiske dukkeanimasjon, om man har denne tilgjengelig.

Spillet kan også fungere som en innledende aktivitet for et undervisningsopplegg om samisk kultur, eller urfolkskultur. Spillet kan også stå alene som analyseobjekt, for å gi elevene en enkel, engasjerende og kort tekst de kan tolke og analysere.

Her kan man gi elevene oppgaver både underveis i spillet, hvor man ber elevene stoppe ved forskjellige punkter i spillet, man kan gi dem oppgaver til etter spillingen, eller begge deler.

 

Her er forslag til oppgaver man kan gi elevene mens de sitter og spiller. Oppgavene kan løses alene, eller i par. 

1. Gnomen har stjålet komsekula til Áhkobiemmu!  Hva tror du Áhkobiemmu kommer til å gjøre med gnomen når han finner ham?

Spill litt videre. Hadde du rett? Hva ville du ha gjort om du var Áhkobiemmu?

2. Verken tretrekkeren eller jernbøyeren klarte å åpne døren til der gnomene bor, men det klarte Áhkobiemmu. Hvorfor det? Hva kan dette lære oss, tror du?

Etter at elevene har skrevet sine egne svar, kan de gå sammen i grupper og diskutere ulike tanker rundt teksten, eller lærer kan lede en felles samtale i klassen.

Nedenfor er også et forslag til en skriveramme for spillet. 

 

Mat og helse

Her kan spillet danne utgangspunkt for et opplegg om hvordan mattradisjoner henger sammen med levekår, natur og kultur. Her kan elevene gjerne se en kort dokumentar om samisk reindrift, eller andre ressurser du finner på nettet eller skolen din måtte ha liggende. Delene av spillet hvor Áhkobiemmu plukker bær og sopp kan knyttes til temaer som matauk, hvordan man supplerer matforrådene med ting man finner i naturen, som igjen kan knyttes videre til spiselige (og ikke-spiselige) bær og sopp i norsk natur, eller andre steder i verden. Denne delen kan også knyttes til temaer som jeger- og sankersamfunn i samfunnsfag og historie, bærekraftig matproduksjon, eller andre passende temaer. 

 

Oppgaveforslag: 

I begynnelsen av spillet lærer bestemoren til Áhkobiemmu ham å lage god mat.

 1. Hvilke ingredienser er det han bruker? Bli maten han lager være sunn og næringsrik? Hvorfor?

 2. Er det noen ingredienser du er vant til fra før?

 3. Er det noen du ikke ville hatt i middagen din?

 4. Finnes det andre ting du liker å spise?

 5. Andre ting du ikke liker?

 6. Hvorfor liker eller misliker du disse tingene, tror du?

 7. Tror du alle i Norge ville tenkt det samme som deg?

 8. Hva kan årsaken være til at ulike mennesker rundt om i verden er vant til ulik mat og ulike ingredienser?

Naturfag

I naturfag kan spillet være en liten innledende øvelse som kan hjelpe elevene å reflektere rundt forholdet mellom dyre- og planteliv, natur og kultur. Dyrene og plantene Áhkobiemmu møter på, kan brukes som utgangspunkt for et opplegg om norsk flora og fauna, eller andre prosjekter.

Her er en liten håndfull oppgaver man kan gi elevene:

 1. Áhkobiemmu lever av ting han finner i naturen. Kan alle mennesker leve slik?

 2. Hva slags sopp tror du det er Áhkobiemmu plukker?

 3. Ut ifra de dyrene og plantene Áhkobiemmu finner i naturen, kan vi forsøke å tenke oss frem til hvor i verden han kommer fra?

Samfunnsfag

I samfunnsfag kan spillet være en innledende øvelse til et prosjekt om samisk kultur og/eller historie. Her kan man ta utgangspunkt i forholdsvis spesifikke elementer fra spillet, for eksempel i oppgaven under, hvor elevene begynner med å finne ut mer om komsekuler, for så å “zoome ut”, og se dette i sammenheng med samisk kultur for øvrig. Man kan også be elevene jobbe mer med samiske eventyrfigurer, for eksempel de underjordiske gnomene eller den mytiske skikkelsen “Stallo”.

 1. Hva er en komsekule? Bruk internett eller andre ressurser og finn ut! Hva mer kan du lære om samisk kultur og historie utifra det du finner?

 2. Er det andre ting i spillet vi kan knytte til samisk kultur og andre samiske fortellinger? 

Barnehage

Spillet er også godt egnet for bruk både i samiske barnehager, og andre barnehager med samiske barn. I rammeplanen for barnehager står det at barnehager med samiske barn gi barna “støtte til å bevare og utvikle sitt språk, sin kunnskap og sin kultur uavhengig av hvor i landet de bor”, at “også den samiske kulturen skal være en del av barnehagens innhold”, og at “ det skal legges til rette for at barna også kan få møte samisk språk”. Ettersom spillet har både norsk og samisk tale, og bærer med seg en del av samisk kultur, kan spillet fint brukes som en del av språk- og kulturopplæring i barnehagen. Her kan barna også gjerne spille i par, og spillet kan brukes som samtaleemne, eller som en del av andre opplegg som tar for seg samisk kultur, historie og språk. Man kan også bruke minispillene til f.eks. telletrening for de minste.

Mål

Norsk etter 4. trinn

 • samtale om sanger, regler, dikt, fortellinger og eventyr fra fortid og nåtid på bokmål, nynorsk og i oversettelse fra samisk og andre språk

 • gi uttrykk for egne tanker om språk, personer og handling i tekster fra ulike tider og kulturer

 • gi uttrykk for egne tanker og opplevelser om barnelitteratur, teater, film, dataspill og TV-program

 • samtale om innhold og form i sammensatte tekster

Mat og helse etter 4. trinn:

 • beskrive samisk mattradisjon og korleis mattradisjonar har samanheng med natur og levevis

Naturfag etter 4. trinn:

 • samtale om og sammenligne livssyklusen til noen plante- og dyrearter

 • innhente og bearbeide informasjon om naturfaglige tema fra ulike kilder og oppgi kildene

Samfunnsfag etter 4. trinn:

 • beskrive sentrale trekk ved samisk kultur og levemåte fram til kristningen av samene

 • skrive enkle tekster om samfunnsfaglige tema og bruke grunnleggende fagbegreper

 • skape og illustrere fortellinger om mennesker som lever under ulike vilkår, og sammenligne levekår

Utstyr

Spillet kan spilles på nettbrett eller smarttelefon, og kjøpes på Appstore eller Google Play. Det enkleste er å følge linken på spillets hjemmeside. 

 

 

Tips

Spill spillet igjennom for deg selv før du gir det til elevene, gjerne mer enn en gang. Ha hele tiden fagene dine i bakhodet mens du spiller, og grip de ideene som måtte by seg, og la deg inspirere av forslagene ovenfor. De beste spilloppleggene er gjerne dem man kommer på selv!

Her er en liten video fra spillet, om du ønsker et raskt inntrykk av hvordan det ser ut: https://www.youtube.com/watch?v=f2GS9b-lSqg

Oppgaveforslag

Her er et forslag til en skriveramme som kan hjelpe elevene med å skrive en kort analyse av spillet. 

 

Innledning

Fortell kort om spillet, og hva det forteller.

 

Hoveddel.

Her skriver du litt mer om hva man gjør i spillet, hva som skjer, og hva det handler om, med egne ord. Skriv en rask oppsummering av eventyret. Hva skjedde, og hvorfor? 

Hva tror du eventyret handler om? Tror du det har noe det vil lære oss? Velg en av setningene under, eller finn på noe selv.

 

Jeg tror at eventyret handler om å være snill mot andre, fordi…

Jeg tror at eventyret handler om at det er viktig å være selvstendig og kunne klare seg selv, fordi…

Jeg tror at eventyret handler om at vennskap er viktig, fordi…

Jeg tror at eventyret handler om at familie er viktig, fordi…

 

Avslutning

Hva tenker du etter å ha spilt spillet? Likte du spillet? Hva likte du? Hvorfor, hvorfor ikke?

Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Relaterte opplegg

 • Nordlysbarna

  Nordlysbarna er et eventyr om en søskenflokk som ble tatt av Nordlyset, og om hvordan Nordlyset...
 • Pikefossen

  Opplev den utrolige historien om den tøffe og snarrådige jenta, Miija, som mot alle odds overlevde...
 • Gutten som lurte Stallo

  Gutten som lurte Stallo er en morsom og litt skummel historie basert på et samisk folkeeventyr som...

Relaterte blogginnlegg

 • Democracy 3 som rammeverk for stortingsrollespill

  Democracy 3 er en politikksimulator hvor spilleren har mulighet til å oppleve de utfordringer politikere står overfor i arbeidet med å vedta nye lover, tilfredsstille velgergrupper, og balansere nasjonens økonomi. Hver beslutning har en rekke ulike konsekvenser for ulike grupper, og for å lykkes i spillet må man veie interessene til individer, grupper og staten som helhet mot hverandre før man fatter en beslutning.
 • Elever som koder spill i Sploder

  Game design med Sploder

  Hvor mange elever ønsker ikke å designe sine egne spill? Spill på lik linje med de spill de spiller på 1001spill eller NRK Super. I prosjektet Play and Learn, som elever på Grinde skule skal gjennomføre sammen med elever ved den danske skolen «Skolen ved søerne» i København, skal elevene lære og lage spill ved å bruke spillplattformen Sploder.
 • Oculus Rift på yrkesfag

  På Nord-Gudbrandsdal VGS avd. Otta blir nå Oculus Rift testet ut på yrkesfag. Her får elevene praktisk opplæring i virtuelle omgivelser.

Finn oss på sosiale medier