Blogg

Pedagoger i barnehage og skole blogger om sin praksis

Prøveverktøyet i læringsplattforma “Fronter” kan brukas både til undervegs- og sluttvurdering.

Elevane skal lage ein film med ordklassane i hovudrolla. Dei skal forklare kva dei enkelte ordklassane går ut på. Heile filmen skal vere på nynorsk.

Padlet er ei interaktiv oppslagstavle der alle med tilgang til lenkja kan skrive.

Mange er kanskje i tvil om dei tør eller kan bruke digitale verktøy i læringa. Årsaka er ofte at dei ikkje kjenner at dei meistrar verktøyet eller tenesta godt nok.

I slutten av januar 2013 ble 8A ved Sommerlyst skole med i et prosjekt i samarbeid med «Senter for IKT i utdanningen». Målet for prosjektet var å finne ut hvordan IKT kunne brukes på en best mulig måte i en ungdomsskole og hvordan dette påvirker læringsresultatet for elevene.

I Breivika studentbarnehage har vi fokusert på læring og danning gjennom bruk av digitale verktøy og skrevet en fagartikkel vi har kalt "Mer enn et tastetrykk".

Fanitullen er en av våre mest kjente hardingfeleslåtter, og fortellingen om Fanitullen stammer fra et blodig bryllup i Hallingdal i gammel tid... 6A ved Skjelnan skole benyttet iMovie til å lage film/mimespill ut fra sagnet om "Fanitullen".

Fanitullen

I starten av januar fikk barna iPad som digitale verktøy for bruk i barnehagen. Vi diskuterte da hvordan vi skulle introdusere denne teknologien for dem. Vi kom frem til at vi måtte utnytte sjansen til å se hvordan barna, uten voksenstøtte, kom til å reagere på å få tildelt iPad i barnehagen, og utredet et prosjekt rundt dette.

Endelig er vi ferdige med animasjonsfilmen vår som vi har jobbet med de siste månedene.

I Breivika studentbarnehage har vi det siste året jobbet mye med pedagogisk dokumentasjon. Vi bruker også digitale verktøy i dette arbeidet og har en målsetting om at også barna skal få muligheten til å dokumentere egen hverdag.

Sider

Skriv et blogginnlegg

Vi vil gjerne høre dine erfaringer med bruk av IKT. Her kan du skrive og publisere blogginnlegg.