Blogg

Pedagoger i barnehage og skole blogger om sin praksis

En oppsummering fra seminaret "Mitt eller ditt?" - om å ta bilder sammen med barna i barnehagen.

"Plutselig hadde jeg spilt i halvannen time. Jeg konkluderte med at Skyrim er som en god bok: umulig å legge fra seg."

Jeg har brukt appen Todo- Math Practice i forbindelse med innlæring av tallsymboler.

Første trinn har jobbet med appen "Math plus kids". Det var stor suksess.

Elevene har gruppevis laget en film der de forklarer hva brøk er.

Elevene på 7. trinn ved Skjelnan skole har laget musikk på iPad. Praksisstudentene Elizabeth Koren Lomax og Trine Lise Rognli har laget og gjennomført undervisningsopplegget.

En av tre grupper ved 1. trinn på Hårstad skole bruker mini-nettbrett i begynneropplæringen i skriving. Vi ønsker å undersøke om det påvirker skriveopplæringen, derfor har alle elevene på trinnet skrevet en tekst for hånd og en digitalt. Når sommeren nærmer seg lar vi alle elevene gjøre dette en gang til slik at vi kan se om skriveutviklingen er annerledes hos de elevene som har brukt nettbrett i opplæringen.

La barna lage egen kunst med Art Maker!

Våren 2013 hadde vi prosjekt om eventyr. Målet med prosjektet var å bli kjent ulike eventyr, bruke digtale verktøy og språkstimulering.

I barnehagen har vi nå begynt å bruke datamaskiner mer aktivt i store grupper med barn. Det vi oftest benytter oss av er ulike nettsteder spesielt rettet mot barnehagebarn.

Sider

Skriv et blogginnlegg

Vi vil gjerne høre dine erfaringer med bruk av IKT. Her kan du skrive og publisere blogginnlegg.