Vurderingsskjema for apper

Bydel Alna har utarbeidet et vurderingsskjema for apper til bruk i barnehagen

Ved bruk av ulike apper i barnehagen er det viktig at de er kvalitetsikret av voksne. Det kan også være smart å tenke igjennom hvilke fagområder de ulike appene kan benyttes i.

Vedlagt ligger et vurderingsskjema som er fint å ta i bruk for valg og vurderinger av apper til bruk i barnehagefaglig sammenheng. 

Vurderingsskjemaet er utarbeidet av Bydel Alna i samarbeid med Senter for IKT i utdanningen. 

 

Skriv et blogginnlegg

Vi vil gjerne høre dine erfaringer med bruk av IKT. Her kan du skrive og publisere blogginnlegg.

Relaterte blogginnlegg

  • En PC pr. elev – forsøksprosjekt ved Sommerlyst ungdomsskole

    I slutten av januar 2013 ble 8A ved Sommerlyst skole med i et prosjekt i samarbeid med «Senter for IKT i utdanningen». Målet for prosjektet var å finne ut hvordan IKT kunne brukes på en best mulig måte i en ungdomsskole og hvordan dette påvirker læringsresultatet for elevene.
  • Førskoleklubben i Lunheim barnehage bruker IKT som verktøy for læring og utvikling.

    Førskoleklubben på Lunheim i Tromsø bruker iPad og den digitale tavlen for å spille pedagogiske spill, hvor barna lærer kategorisering, geometriske former, farger, tall, bokstaver og staving. I tillegg blir de kjent med programvarer og lærer seg strategier for å finne frem i den digitale verden.
  • Digitalt kompetent? Klart du kan!

    Mange er kanskje i tvil om dei tør eller kan bruke digitale verktøy i læringa. Årsaka er ofte at dei ikkje kjenner at dei meistrar verktøyet eller tenesta godt nok.

Finn oss på sosiale medier