Vikingtiden og iPad

Elevene i 6. klasse ved Skjelnan skole har i en tre ukers periode jobbet med emnet "vikingtiden" i fagene samfunnsfag og norsk.

Den digitale ferdigheten ble ivaretatt ved at alle gruppene laget hver sin presentasjon i appen Keynote på iPad. I tillegg brukte de iPad til å søke etter bilder og informasjon på Internett.

Målene var...

- å fortelle om dagligliv og tro i vikingtiden.

- å fortelle om nordboernes dristige ferder for å vinne land og rikdommer.

- å fortelle om Osebergskipet.

- å fortelle om hvordan arkeologene og historieskrivere arbeider.

Emnet (eller kapitlet om du vil) ble fordelt over seks elevgrupper.

Kriteriene for gruppearbeidet var at presentasjonen (den sammensatte teksten) måtte inneholde minimum tre lysbilder, tekst, bilde, animasjon (hvis ønskelig) og video av hverandre. Ved hjelp av kamerafunksjonen på "padden" filmet elevene hverandre der alle presenterte sin del av emnet. Deretter lastet de filmene inn i "Keynote" hvor presentasjon både inneholdt tekst og bilde om emnet, samt videosnutter av elevene. 

Det var noe problematisk med tanke på lagring siden dette arbeidet strakk seg over flere uker. Presentasjonen ble liggende på Keynote fra gang til gang uten noen garanti for at ikke andre elever (ved et uhell...) slettet dette. Ved ett tilfelle måtte en av gruppene starte arbeidet med presentasjonen på nytt. Vi håper på å finne en løsning hvor vi kan lagre og sende presentasjonene (fra gang til gang) til en sikker plass, f.eks. i "skyen"/skydrive.  

Skriv et blogginnlegg

Vi vil gjerne høre dine erfaringer med bruk av IKT. Her kan du skrive og publisere blogginnlegg.

Relaterte blogginnlegg

Finn oss på sosiale medier