Vikingtiden i Minecraft

6. trinn ved Brundalen skole har i det siste jobbet med vikingtiden i MinecraftEdu. Det har vært en spennende og lærerik prosess, der elevene har fått mulighet til å jobbe med historiefaget på en annen måte og med andre arbeidsmetoder enn de har gjort tidligere. Det har ført til fokusert arbeid og stort engasjement blant elever og lærerne.

MC_Vikingtid_1.jpg

Et av langhusene som ble bygd

Creative Commons Licence

Red.anm: skoleversjonen av Minecraft Edu heter fra og med 2016 Minecraft Education Edition, og krever Windows 10 og Office 365-konto. 

Martin Strickert og undertegnede valgte å bruke MinecraftEdu for å jobbe med vikingtiden på 6. trinn. 

Etter 7. årstrinn skal elevene i henhold til læreplanen i samfunnsfag kunne:

  • fortelje om hovudtrekk ved samfunnsutviklinga i Noreg frå vikingtida til slutten av dansketida og gjere nærare greie for eit sentralt tema i denne perioden

  • beskrive utviklinga i levekåra for kvinner og menn og framveksten av likestilling i Noreg

  • bruke digitale verktøy til å presentere samfunnsfagleg arbeid og følgje reglar for personvern og opphavsrett

Vi tok utgangspunkt i vikingsamfunnet og hvordan vikingene levde, og ga elevene i oppgave å bygge et langhus i MinecraftEdu. Langhusene skulle bygges så virkelighetstro som det er mulig å få dem i Minecraft.

Den første undervisningsøkta startet med en gjennomgang av hvordan langhusene så ut, og hvorfor de ble bygd akkurat slik. Her fikk elevene selv komme med sine teorier på for eksempel hvorfor langhusene ofte ikke var særlig høye, eller hvorfor delen av langhuset der husdyrene bodde ofte var vendt mot vinden. Dette åpner for en del interessante diskusjoner og tankeprosesser hos elevene.

Videre ble elevene delt i grupper (3 - 4 elever pr. gruppe), og fikk logge seg inn på MinecraftEdu. Det er mulig å gi elevene oppgaver (assignments) direkte i MinecraftEdu og den første oppgaven de fikk var å finne, og ikke minst bli enig om, et egnet sted å bygge langhuset. Her var det viktig at de tok hensyn til at langhusene ofte var plassert på en høyde, slik at vikingene kunne se eventuelle fiender på god avstand.

De neste oppgavene de fikk, gikk på utformingen av selve langhuset, med tekniske spesifikasjoner og krav til byggestil og materialer. Elevene krysset av oppgavene, direkte i MinecraftEdu, etter hvert som de ble gjennomført. På denne måten var det lett for alle medlemmene på gruppa og lærerne å se hvordan gruppa lå an i prosjektet og hvilke oppgaver som måtte prioriteres videre. Når eksteriøret på langhuset var ferdig, fikk elevene begynne å arbeide med innsiden av huset. Her var det også en rekke krav de måtte forholde seg til i forhold til blant annet plassering av ildsted, skillevegger, oppbevaring osv.

Vi valgte å plassere medlemmene på gruppa nær hverandre i klasserommet, slik at de hadde mulighet til å kommunisere med hverandre muntlig, selv om vi oppfordret de til også å bruke chatfunksjonen i MinecraftEdu.

Både underveis og ved avslutningen av prosjektet, fikk gruppene i oppgave å presentere sitt langhus til de andre gruppene. På denne måten kunne gruppene plukke opp tips og inspirasjon av hverandre underveis, samt få veiledning og tips dersom det var noen aspekter ved langhuset de måtte endre på eller forbedre.   

Elevene skulle skrive bøker (disse kan inneholde opp til 12800 tegn) i MinecraftEdu med utfyllende informasjon om de ulike delene av langhuset. På den måten fikk de knyttet det praktiske arbeidet i MinecraftEdu sammen med teoretisk kunnskap om hvordan langhusene var konstruert.

Utfordringer med oppgaven

En av utfordringene vi så tidlig var å kunne komme oss rundt til de ulike byggene som elevene begynte å bygge. Dette løste vi med å sette ut Teleporter-klosser ved hvert enkelt hus som fikk navnet til elevene på gruppa. På den måten kunne vi forflytte oss fort til de ulike husene for å se hvordan de lå an. Vi benyttet oss også av muligheten til å teleportere oss selv til der elevene var for å komme oss til elevene.

Basert på tidligere erfaringer, valgte vi å ikke gi elevene creative-mode (en innstilling som gir elevene muligheter til å fly og at de slipper å lage seg ulike blokker). For at elevene skulle komme raskt i gang med byggeprosessen ga vi dem verktøy som hakker (diamond pickaxe) og spade (Iron Shovel). Kom elevene med vel begrunnede ønsker om andre spesielle ting (f. eks. netherrack, en blokk som brenner hele tiden), så kunne de spørre om det i chatten.

Forberedelser

Lærers forberedelse til denne oppgaven var å lage en verden, der ble det lagt en tilfeldig (random) verden i serververktøyet til MinecraftEdu (her kan du lese mer om hvordan det tekniske gjøres). Det andre var å skrive inn de ulike oppgavene (assignments). Disse ble gjennomgått på forhånd, og de ble også lagt inn i lærerverktøyet. Når de ligger der kan elevene gå inn i sin meny (ved å trykke M) og hake av de oppgavene som er gjort. Den første, og viktigste forberedelsen er å jobbe med vikingtiden på forhånd med elevene.

Videreføring

Det er mulig å videreføre dette når en skal jobbe med middelalderen. Der kan en bygge ut plassen som elevene har bygd langhuset på, og bygge funksjonshus og kirker som er typiske for middelalderen. På den måten kan eleven lære med om hvordan bygningstypene endret seg i takt med endringer i samfunn og levemåte.

Skriv et blogginnlegg

Vi vil gjerne høre dine erfaringer med bruk av IKT. Her kan du skrive og publisere blogginnlegg.

Relaterte blogginnlegg

Finn oss på sosiale medier