Vg1 Helse-og Oppvekstfag på IKT- rom for læring

Utprøving av Lego Mindstorm, Fotspor og Kliklaklu

senter for IKT.jpg

Elever på besøk ved IKT-rom for læring

Creative Commons Licence

 

Siste skoleuke dro en gruppe elever fra Helse- og Oppvekstfag, Breivika vgs. på besøk til Senter for IKT, rom for læring. Vi ønsket å hente inspirasjon til hvordan vi kan benytte oss av IKT i opplæring, samt få ideer til hvordan teknologi også kan bruke i praksisfeltet innenfor Helse- og Oppvekstfag (sykehjem/barnehage/SFO).

 

 

 

Lego Mindstorm

 

Etter litt opplæring fra Khalid (ressursperson v/senteret) fikk elevene gå i gang med å programmere sine egne små lego-kjøretøy. Øvelsen krevde motivasjon, en del teknologisk interesse, konsentrasjon og en god dose tålmodighet. Elevene måtte undre seg, prøve og feile underveis i øvelsen, før de til sist mestret å få lego-kjøretøyene i gang (kjøre frem og tilbake, vende og stoppe ved hindringer). Vi vil gjerne gå videre med dette og se på hvordan vi kan knytte dette til helsesektoren, f.eks teknologi i sykehjem.

 

 

 

Fotspor

 

En enkel og oversiktlig app som brukes til å lage skattejakt med ulike poster. Elevene må først finne riktig kartutsnitt, deretter plotte inn poster på kartet- med eller uten oppgaver.  Vi brukte nettbrett for å lage selve skattejakten og deretter utprøving vha mobil. Dette fungerte fint. Vi ser at dette er noe vi kan bruke både i undervisningen (bli kjent i byen, på skolen) og i praksisfeltet (barnehage og SFO).

 

 

 

Kliklaklu

 

Best egnet til bruk innendørs. Ta bilder vha Ipad av ulike detaljer i et rom/bygning. Disse utgjør da de ulike postene. Når man setter i gang skattejakten, dukker de ulike bildene opp på skjermen- ett og ett- og man holder Ipaden over motivet slik at den gjenkjenner dette. Når den gjør det, går du et skritt videre.

 

Her ser vi mange muligheter til bruk, både i egen undervisning og i praksisfeltet. Elevene skal prøve dette ut i barnehager og SFO, der de fotograferer gjenstander i miljøet som ungene skal finne og vha Ipad gjenkjenne. Spennende!

 

 

 

Stor takk til Erlend og Khalid for god veiledning og spennende opplegg! Vi kommer tilbake neste skoleår!

 

 

 

Marion og Sylvi

 

Skriv et blogginnlegg

Vi vil gjerne høre dine erfaringer med bruk av IKT. Her kan du skrive og publisere blogginnlegg.

Finn oss på sosiale medier