Utfordringer med digital historiefortelling

Prosjektet med 5 åringer og digital historie fortelling er ferdig, og nå kommer tiden til å evaluere.

Prosjektet har vært vellykket og både barn og voksne er fornøyde med resultatene, men alt har ikke vært lett.

Hverdagen i barnehagen, gjør det ikke lett å jobbe med ett barn og en voksen. Dette har vært et prosjekt der det var nødvendig å jobbe med ett barn per voksen, men for de neste digitale historiefortellingene, anbefaler jeg å jobbe i grupper.

Som førskolelærer synes jeg at det er vanskelig å dra fra avdeling/ base med bare ett barn, og vite at assistentene og barn- og ungdomsarbeidere blir igjen med hele gruppen minus ett.

Med å jobbe med grupper gjør vi det litt vanskeligere å få hvert barn til å lage sin egen film, men kanskje voksne kan lage en stor nok ramme, så alle barn kan komme med innspill. For eksempel; Hva liker vi å gjøre i barnehagen?

Med å jobbe med grupper, jobber vi også med sosial kompetanse og språk. Barna lærer av hverandre, kan hjelpe hverandre og gi tips til filmene.

Jeg anbefaler sterkt å bruke Imovie og å lage digitale historiefortellinger med barn, men med tanke på hverdagen i barnehagen er det nok lettere å gjøre dette i grupper.

For at voksne skulle ha nok kompetanse i Imovie app, brukte vi en veiledning som du kan finne her

 

Skriv et blogginnlegg

Vi vil gjerne høre dine erfaringer med bruk av IKT. Her kan du skrive og publisere blogginnlegg.

Relaterte blogginnlegg

  • Digital historiefortelling med Ipad

    På Barneslottet barnehage har vi hatt et filmprosjekt der hvert barn har laget sin film.
  • Språkstimulering ved bruk av iPad

    Barnehagens 3-års-gruppe har jobbet med språket. Barna er kommet ulikt i sin språkutvikling, og vi ønsket å jobbe systematisk med språket.
  • TurfHunt på foreldremøte

    Vi ønsket å skape et annerledes foreldremøte med engasjement og deltakelse. Vi tok i bruk appen TurfHunt, hvor foreldrene jaktet på pedagogiske gullkorn!

Finn oss på sosiale medier