Trampoline - IKT i hverdagen

Fengende og intuitiv nettside for barn

Barnehagen har begynt å bruke nettsiden www.trampoline.no til begrepslæring i hverdagen. Nettsiden oppleves som fengende og intuitiv for barna.

Emnene vi har fokusert på er farger, former og preposisjoner.

Ved observasjon og kartlegging av barn i aktivitet har de ansatte en god mulighet for å tilrettelegge for og støtte opp under videre læring.

Skriv et blogginnlegg

Vi vil gjerne høre dine erfaringer med bruk av IKT. Her kan du skrive og publisere blogginnlegg.

Relaterte blogginnlegg

  • På jakt etter former

    I dag har førskoleklubben hatt i oppgave å fotografere ulike former. De tegnet først alle formene de visste om, for så å gå en runde i barnehagen for å finne en form de kunne ta bilde av. Barna gikk to og to, uten voksenfølge og tok bildene.
  • Bruk av Ipad på småbarnsavdeling

    Apper til bruk på småbarnsavdelingen. Soundtouch er en av de. Vi bruker de mest til språkstimulering, det er det apper som er som pekebøker som fenger mest.
  • Tankekart i barnehagen

    I forbindelse med utdanningskonferansen 2013 fikk vi tips om en applikasjon som heter «Popplet». Popplet er et tankekart for utvikling av språk.

Finn oss på sosiale medier