Tankekart i barnehagen

I forbindelse med utdanningskonferansen 2013 fikk vi tips om en applikasjon som heter «Popplet». Popplet er et tankekart for utvikling av språk.

Denne applikasjonen er et arbeidsverktøy til blant annet Ipad som gjør det mulig å lage tankekart på en lett måte.

Tankekart er en god måte for barn å lære begreper på da man får begrepet presentert både visuelt og auditivt. Dette er med på å gi barna flere assosiasjoner til begrepet og dermed større forståelse av det.

Som vi ser av eksempelbildet kan man gjennom enkle grep lære mer om begrepet «Farge» og «Primærfarge».

Gjennom bilder får barna assosiasjoner som vil kunne forenkle deres måte å forstå og lagre begreper. Det er barna selv som skal komme med forslag til bilder og ord som skal stå i tankekartet.

Det er mange måter man kan arbeide med tankekart på og det å arbeide med ord på denne måten ser ut til å trigge et system som forenkler begrepslæring på generelt nivå. Det viktigste blir nok å huske å tilpasse begrepene, og antall begreper, til barnets nåværende utgangspunkt.

 

 

Skriv et blogginnlegg

Vi vil gjerne høre dine erfaringer med bruk av IKT. Her kan du skrive og publisere blogginnlegg.

Relaterte blogginnlegg

Finn oss på sosiale medier