Tankekart i barnehagen

I forbindelse med utdanningskonferansen 2013 fikk vi tips om en applikasjon som heter «Popplet». Popplet er et tankekart for utvikling av språk.

Denne applikasjonen er et arbeidsverktøy til blant annet Ipad som gjør det mulig å lage tankekart på en lett måte.

Tankekart er en god måte for barn å lære begreper på da man får begrepet presentert både visuelt og auditivt. Dette er med på å gi barna flere assosiasjoner til begrepet og dermed større forståelse av det.

Som vi ser av eksempelbildet kan man gjennom enkle grep lære mer om begrepet «Farge» og «Primærfarge».

Gjennom bilder får barna assosiasjoner som vil kunne forenkle deres måte å forstå og lagre begreper. Det er barna selv som skal komme med forslag til bilder og ord som skal stå i tankekartet.

Det er mange måter man kan arbeide med tankekart på og det å arbeide med ord på denne måten ser ut til å trigge et system som forenkler begrepslæring på generelt nivå. Det viktigste blir nok å huske å tilpasse begrepene, og antall begreper, til barnets nåværende utgangspunkt.

 

 

Skriv et blogginnlegg

Vi vil gjerne høre dine erfaringer med bruk av IKT. Her kan du skrive og publisere blogginnlegg.

Relaterte blogginnlegg

  • Tospråklig arbeid, SoundTouch

    I september i år fikk vi et barn med et annet morsmål enn norsk. Begge foreldrene snakker godt norsk, men bruker kun morsmålet hjemme.
  • Nettbrett under måltider i barnehagen.

    Vi har tatt i bruk nettbrett under måltider. Det hele startet med å lese bok under frokost og lunsj for å skape en rolig stemning og samling rundt noe felles. Vi har etterhvert tatt i bruk digitale eventyr og bøker.
  • Tambar app

    Tambar er et troll som er kjent for de fleste som jobber i barnehagen. Barna er veldig glad i bøkene om Tambar, og nå kan man se han på Ipad.

Finn oss på sosiale medier