Stortingsbygningen gjenskapt i Minecraft

Skoleåret 2015-2016 bygde 6. trinn ved Brundalen skole Stortinget i Minecraft. I utgangspunktet ønsket vi å bruke bygget for å undervise om de forskjellige partiene og hvordan valg fungerer i Norge.

 

Det viste seg at vi kunne bruke det til mer. Etter hvert som samarbeidet med Stortinget og Senter for IKT i utdanningen skred frem utviklet prosjektet seg til å ha et større fokus på å levere en bygning andre skoler rundt omkring i Norge kan bruke i sin samfunnsfagundervisning.

Noen tips til hvordan du kan bruke dette i undervisningen:

  • Storyline: Her kan elevene (alene eller i grupper) lage sine egne partiprogram. Disse kan de skrive inn i bøker i Minecraft, som de setter iinn i valgboder som blir bygd foran Stortinget. Elevene kan så stemme på de partiene som de er mest enig med.

    • Utfordre noen av elevene til å lage en avstemning ved hjelp av ComputercraftEdu inne i Minecraft

  • La elevene gå rundt i bygget og les på informasjonsblokkene som står i de ulike rommene. Etter at elevene har gjort dette kan de svare på denne Kahooten

Hvordan bruke Stortingsbygningen i Minecraft på din skole

Last ned zip-fila med verdenenDenne fila må lagres i følgende mappe (før du åpner MinecraftEdu Server Launcher): MinecraftEdu -> servertool -> worlds -> savedworlds

Dersom du bruker den gamle skoleversjonen av Minecraft, MinecraftEdu, vil du kunne bruke bygningen på samme måte som Brundalen skole. I MinecraftEdu finnes det blokker som tillater og ikke tillater bygging på spesielle områder, og det er enkelt å skru av ild og TNT på Minecraft-serveren. I Stortingsbygningen går det ikke an å knuse blokker eller ødlegge noe, med mindre man er logget på som lærer, og har lærerpassordet.

Dersom du bruker vanlig datamaskinversjon av Minecraft vil du få åpnet verdenen uten de spesielle blokkene som finnes i MinecraftEdu. Det betyr at om du skal bruke bygningen med elever, bør du vurdere å finne en metode for å unngå TNT og lava på serveren. Dette kan gjøres f.eks. ved å bruke en såkalt bukkit-server, her kan du spørre elever som har erfaring med Minecraft om hjelp.

Det ser ikke ut til at den nye versjonen av Minecraft for skole, Minecraft Education Edition, lar deg åpne stortingsbygningen. Men om du skulle finne en måte det fungerer på, tips oss gjerne ved å kommentere nederst på siden.

Kompetansemål etter 7. årstrinn samfunnsfag:

  • gjere greie for dei viktigaste maktinstitusjonane i Noreg og deira hovudoppgåver og diskutere skilnader mellom å leve i eit demokrati og i eit samfunn utan demokrati

  • gjere greie for kva eit politisk parti er, og diskutere nokre sentrale motsetnader mellom dei politiske partia i Noreg

Kompetansemål etter 7. årstrinn kunst og håndverk:

  • bygge modeller av hus i målestokk med utgangspunkt i egne arbeidstegninger

Filvedlegg: 
Skriv et blogginnlegg

Vi vil gjerne høre dine erfaringer med bruk av IKT. Her kan du skrive og publisere blogginnlegg.

Relaterte blogginnlegg

Finn oss på sosiale medier