Språkstimulering ved bruk av iPad

Barnehagens 3-års-gruppe har jobbet med språket. Barna er kommet ulikt i sin språkutvikling, og vi ønsket å jobbe systematisk med språket.

blå.JPG

En ferdig Collage

Creative Commons Licence

Gruppen består av 12 barn, og vi har 3 barn som er to språklige. Observasjoner i gruppen viste at det var flere barn som var usikre på fargene i tillegg til andre begreper. Tidligere erfaringer har vist at det fungerer bra å begynne begrepsutviklingen med noe så konkret som fargene. 

Barnehagen vår følger med på det som skjer ved Senter for IKT i utdanningen. Det er mye bra som kommer derfra blant annet deres IKT –brille. IKT – brillen er 13 ressurser hvor digital lek og utforskning knyttes sammen med rammeplanen for barnehager.

Vi hentet inspirasjon fra IKT – brillen «Fargejakt med app». Vi bestemte oss for å fordype oss i fargene rød, grønn, blå og gul. Vi fulgte IKT – brillen, men valgte å jobbe med hver farge over to uker. Vi brukte appène "Musiccolor", "Coloring" og "Pic Collage". Vi jobbet noe i hel gruppe og noe i små grupper med tre – fire barn. Når vi dro ut på fargejakt brukte vi fotoapparat i stedet for IPad for å fotografere tingene med. I tillegg jobbet vi på vårt SMART table med fargene der. I tillegg lærte vi sangen «Se min kjole» og vi jobbet også med fargene på formingsrommet.

IKT brillen var lett å følge, den inspirerte barn og voksne og det ble en artig og spennende måte å arbeide med fargene på. Barna hadde et godt læringsutbytte, og barna har lært seg fargene.

Vi anbefaler denne IKT brillen som et verktøy for jobbing med fargene sammen med ungene

 

Skriv et blogginnlegg

Vi vil gjerne høre dine erfaringer med bruk av IKT. Her kan du skrive og publisere blogginnlegg.

Relaterte blogginnlegg

Finn oss på sosiale medier