Småbarns digitale kompetanse og produksjon av digitale fortellinger

Hvordan lage digitale fortellinger sammen med barn i barnehagen.

Hva innebærer det for småbarn å ha digital kompetanse? Hvordan bidrar produksjon av digitale fortellinger til utvikling av denne kompetansen?

Jeg holder for tiden på med å skrive en masteroppgave om småbarns digitale kompetanse og produksjon av digitale fortellinger på iPad. Problemstillingen er: Hva innebærer det for småbarn å ha digital kompetanse? Hvordan bidrar produksjon av digitale fortellinger til utvikling av denne kompetansen? 

Jeg har utviklet en (foreløpig) figur som skal være med på å forklare hvordan småbarns utvikling av digital kompetanse kan henge sammen med produksjon av digitale fortellinger.

 

Figuren tar utgangspunkt i hva Rammeverk for grunnleggende ferdigheter (Utdanningsdirektoratet 2012) og Monitor 2011 (Egeberg mfl. 2012) mener er ferdighetsområder barn i grunnskolen bør opparbeide seg på et tidlig nivå. Figuren er tilpasset undersøkelsens formål og problemstilling og tar derfor ikke for seg alle elementer ved småbarns digitale kompetanse, som f.eks. utvikling av digital dømmekraft, kildekritikk og personvern. Formålet er at figuren skal gi en oversikt over noen av ferdighetsområdene barna får øvelse i ved å produsere digitale fortellinger.

Det er flere og flere barnehager som benytter seg av ulike digitale verktøy, og nå har også iPad blitt populært i barnehagene. iPaden byr på mange gode pedagogiske spill, men man kan også gjøre andre ting på en iPad enn å spille.

I den forbindelse har jeg i samarbeid med Senter for IKT i utdanningen utarbeidet en IKT-brille om produksjon av digitale fortellinger. En IKT-Brille bidrar med digitale forslag til nye pedagogiske aktiviteter, som gjør at alle barnehager enkelt kan ta i bruk teknologi sammen med barna. Senter for IKT i utdanningen har laget flere gode eksempler på pedagogiske aktiviteter med digitale verktøy.

Sjekk ut IKT-Brillen om digitale fortellinger for tips til hvordan barna kan produsere digitale fortellinger og eksempler på barns digitale fortellinger:

https://iktsenteret.no/ressurser/digital-fortelling#.USXoUYV_ZqJ

 

Skriv et blogginnlegg

Vi vil gjerne høre dine erfaringer med bruk av IKT. Her kan du skrive og publisere blogginnlegg.

Relaterte blogginnlegg

  • Rockestjernekonsert med Rockevennegjengen - et animasjonsprosjekt

    Her er beskrivelse av animasjonsprosjektet som Kleppe friluftsbarnehage vant IKT senterets første digitale barnehagepris med: "Rockestjernekonsert med Rockevennegjengen".
  • Samtykkeskjema og bildebruk

    For at foreldre skal føle seg trygge på hva de samtykker til, må det komme klart frem hva slags bilder/filmer som tas av barna, og hvem som kan få se dem. Her får du et godt eksempel fra Kleppe friluftsbarnehage, til glede for nye brukere!
  • Skogbilder med iPad - passord og søppelbøtter

    5-åringene i Kleppe friluftsbarnehage har laget flotte skogbilder til inntekt for FORUTs barneaksjon "Gode venner i Nepal". Disse bildene er nå publisert på barnehagens nettside, og da benyttet vi sjansen til å snakke om passord og søppelbøtter...

Finn oss på sosiale medier