Skriveopplæring på nettbrett

En av tre grupper ved 1. trinn på Hårstad skole bruker mini-nettbrett i begynneropplæringen i skriving. Vi ønsker å undersøke om det påvirker skriveopplæringen, derfor har alle elevene på trinnet skrevet en tekst for hånd og en digitalt. Når sommeren nærmer seg lar vi alle elevene gjøre dette en gang til slik at vi kan se om skriveutviklingen er annerledes hos de elevene som har brukt nettbrett i opplæringen.

 Alle elevene på 1. trinn har veiledet skriving en gang annenhver uke. De får først en fellesopplevelse, det kan være å undersøke hvordan en nype ser ut inn, se lærerne dramatisere «Bukkene Bruse» eller høre et lydopptak med et utdrag fra «Karius og Baktus». Deretter jobber eleven på stasjoner der lærerstyrte stasjonen er veiledet skriving. Elevene får veiledning slik at de får laget en tekst om knyttet til opplevelsen de hadde. To tredeler av trinnet skriver med blyant, den siste tredelen med nettbrett.

Nettbrettgruppa bruker i tillegg ulike apper som stimulerer skriveinnlæringa. Det kan være kryssord, bokstaven til lyden eller kopling av bilde og ord.

Bruken av mini-nettbrettene startet for to uker siden. Den første erfaringen er at elevene raskt lærer seg å beherske brettene. De får til generell bruk av nettbrettene, de finner fram blant appene, får til å bruke dem og de lærer seg å bruke tastatur. Vi ser også en stor motivasjon i arbeidet. Elevene er utholdende når de skaper tekster og veldig fornøyd med resultatet sitt.

Vi ser virkelig fram til fortsettelsen!

Skriv et blogginnlegg

Vi vil gjerne høre dine erfaringer med bruk av IKT. Her kan du skrive og publisere blogginnlegg.

Finn oss på sosiale medier