Simcity Education

På Kleppestø barneskole har 5A brukt en del av samfunnsfagtimene til problemløsning gjennom SimCity Edu:Pollution Challenge. Gjennom 6 oppdrag har de lært om byplanlegging, miljø og problemer knyttet til bærekraftig utvikling. SimCity Edu gir elevene et innblikk i hvor utfordrende det er å være miljøbevisst i dagens samfunn. De får også prøve balansen mellom økonomi og utvikling.

Da jeg startet med denne klassen i høst tenkte jeg mye på hvordan man kunne bruke spill i undervisningen. Jeg visste om SimCity Edu etter å ha lest om det i artikler. Dette spillet la opp til at elevene fikk løse problemer som man kan møte i vårt samfunn. Det var viktig for meg at elevene satt igjen med nye tanker og lærdom om miljø og byplanlegging etter gjennomføringen av de 6 minioppdragene som spillet legger opp til.

Min første bekymring var om dette spillet ville fungere i en 5.klasse eller om det var best egnet for eldre elever. Svaret er ja og nei. Utfordringene ligger i språket og de komplekse utfordringene som spillet gir elevene. Det krever at man jobber i grupper til å begynne med. På den måten lærer de seg samarbeid og kan utnytte sterke sider hos hverandre, noe som er svært positivt. Som lærer må du regne med å løpe mellom gruppene og assistere der det trengs. Det som overrasket meg var hvor raskt elevene forstod hva spillet var ute etter og hvordan man kunne løse problemer på en enkel måte. Språket virket ikke å være til hindring da man hadde forstått dette.

Den andre store utfordringen er av praktisk art. Hvordan klargjøre maskinene slik at man kommer i gang med SimCity. GlassLab har opprettet en plattform hvor elevene oppretter en bruker. På samme sted kan man laste ned spillet på forhånd. Dette MÅ man gjøre i forkant av timene. Tenker man at dette kan elevene gjøre selv så la være. Spillet er på 1 GB og tar for lang tid å laste ned. Elever som klør i fingrene etter å teste dette ut har ikke tålmodighet nok til å vente i så lang tid. Selve nedlastingen og installeringen er ikke noe problem, men tar noe tid å få gjort. 

Oppdragene

Simcity Edu har 6 oppdrag. Som lærer så kan du følge med på progresjonen til hver enkelt elev i dashbordet inne på plattformen til GlassLab. Det første oppdraget starter med at du skal sette opp en effektiv bussrute i byen din. Målet er å få studentene effektivt og raskt til skolen. Vanskelighetsgraden i hvert oppdrag øker gradvis, men du bruker lærdom fra hvert oppdrag inn i det neste. Til slutt kommer det siste oppdraget hvor du får bruk for alle erfaringene og lærdommen du har tilegnet deg gjennom spillets gang.

I korte trekk så gir SimCity elevene mulighet til å være borgermester i egen by med fokus på miljø og byplanlegging.

 

Etter å ha ført elevene gjennom alle oppdragene med mer eller mindre suksess sitter de igjen med erfaringer de ellers ikke kunne tilegnet seg ved å lese om miljø i en bok. De har forsøkt å løse "ordentlige" problemer og fått samarbeidet i små grupper for å skape en by med godt miljø og jobber/utdanning til alle. Spillet er utfordrende, men gevinsten er stor. En av elevene sa i etterid at det beste faget på skolen var SimCity. Tiden man bruker for å klargjøre spillet blir verdt det når man opplever engasjementet og smilet hos elevene. Det er mange muligheter med SimCity og du kan bruke det i mange sammenhenger. 

 

Les mer på GlassLab sitt community for tips og ideer.

P.S. Spillet er gratis.

Skriv et blogginnlegg

Vi vil gjerne høre dine erfaringer med bruk av IKT. Her kan du skrive og publisere blogginnlegg.

Relaterte blogginnlegg

Finn oss på sosiale medier