Rockestjernekonsert med Rockevennegjengen - et animasjonsprosjekt

Her er beskrivelse av animasjonsprosjektet som Kleppe friluftsbarnehage vant IKT senterets første digitale barnehagepris med: "Rockestjernekonsert med Rockevennegjengen".

Prosjektet ble gjennomført med 5-6 åringene i barnehagen vinteren 2014, og barna deltok i hele prosjektet fra ide til ferdig produkt. Animasjonsprosjektet var en del av et større temaarbeid, og er et konkret eksempel fra barnehagehverdagen. Prosjektet var planlagt å vare i 3 måneder, men pga. barnas engasjement, varte det i 5 måneder! Det startet med at de voksne gav barna inspirasjon og la til rette for et kjent eventyr. Barna hadde imidlertid helt andre planer, noe som tydelig kom fram i det første tankekartet... Barna hadde ikke med noen ting fra eventyret, men snakket om planeter, verdensrommet, rockestjerner, forelskelse, politi, raketter og bomber. Barna snakket også mye om filmtricks, for det hadde de hørt om fra eldre søsken som hadde gått i barnehagen og laget film før. Gruppa laget flere tankekart, og bildet viser et av de siste. Til slutt ble barna enige om en fortelling som de brukte i filmen. I filmskaperprosessen var vi innom alle fagområdene i rammeplanen, men med hovedfokus på Sosial kompetanse - Kommunikasjon, språk og tekst - Kunst, kultur og kreativitet - Natur, miljø og teknikk.
 
Barnemedvirkning var helt sentralt i hele prosessen, og personalet la stor vekt på at alle skulle få et eierforhold til filmen. Barna fikk TID til å dele sine tanker og ideer, og de ble tatt på alvor. Dette førte til et stort engasjement hos både barna og de voksne. Politien som står og passer på at alt går fint og riktig for seg når rockestjernene skal gå inn i romskipet, er en konkret ide fra et av barna. Alle kulissene er laget av barna, og de brukte mange ulike maleteknikker i dette arbeidet. Barna laget også hver sin rockestjerne, og alle de 12 rockestjernene fikk hver sin helt unike personlighet! For å stimulere sansene, lå barna på gulvet og kikket på såpebobler i ei samling. Da sa et av barna: "Det ligner på planeter," og slik ble såpeboblene også en del av filmen. De voksne så flere synlige resultat blant barna underveis i prosjektet, bl.a. at barna samarbeidet bedre og bedre og utviklet en god gruppefølelse. Barna brukte også ofte scener fra filmen i leken, både inne og ute. Prosjektet ble avsluttet med en utstilling og filmpremiere med foreldrene. Barna gav tydelig uttrykk for at de var stolte over filmen sin!
 
Det kreative og skapende har vært en viktig motivasjonsfaktor for personalet i arbeidet med digitale verktøy sammen med barna, gjennom flere år - og hele personalet er med! Barnehagens progresjonsplan har også vært en god hjelp i personalets kompetanseutvikling, fordi den inneholder konkrete tips til hvordan vi kan bruke digitale verktøy sammen med barna. Barna laget alt selv i animasjonsfilmen, også musikken, som er viktig i forhold til opphavsrett. Digitale verktøy er ikke målet, men sentrale verktøy for å arbeide med bl.a. prosessmålene i rammeplanen. Gjennom filmtricks kan vi gi barna konkrete erfaringer med mange ulike ting, f.eks. at både rockestjerne-figurer og barna selv kan forsvinne inn i noe... "Kan vi gå gjennom veggen?" "Nei..." svarte barna, men så... "Ja, det gjorde me - på ekta!" Og med tegnefilmeffekt på filmen, og kan den trygt deles via barnehagens nettside. SKAPE og DELE er sentrale nøkkelord innenfor digital kompetanse, og sentrale kompetanser for det 21. århundret. 
 
Denne teksten er også publisert på barnehagens nettside, sammen med flere bilder.
 
Lenke til filmen og prosjektbeskrivelsen: "Rockestjernekonsert med Rockevennegjengen" 
 
Lenke til filmen "Barna går gjennom veggen"
 
Vi brukte iStopMotion til å skape animasjonssekvensene og iMovie til å sette sammen de ulike sekvensene til en hel film.  
 
Vi brukte iPad og appen iStopMotion til å ta bildene, og en animasjonsboks. Barna deltok både som "skuespillere" og flyttet på figurene, og som "filmsjefer" og tok bildene. I noen av scenene stod iPaden i sporet, og vi tok bildene som det øverste bildet viser, bl.a. da rockestjernene hadde konsert. I scenen der romskipet reiste gjennom verdensrommet, lot vi iPaden ligge i sporet oppå lokket. Da ble bildene tatt ovenfra og ned, og gir en god effekt på filmen. Såpeboblene gav og en god effekt, og barna syntes det var gøy!
 
Vi valgte å lage hver scene for seg i iStopMotion, og satt til slutt med flere korte filmer. Disse satte vi sammen til en lengre film i appen iMovie. Barna var med på grovredigeringen, og også noe finredigering. De bestemte bl.a. tempoet (sakte tempo = skilpadde- eller sneglefart og raskt tempo = harefart).
 
Når filmen var omtrent som vi ville ha den (både barna og de voksne), laget vi noen tekstplakater (både på papir og i iMovie). Så var det på tide å tenke på lyden. Vi tok opp noe lyd direkte i iMovie. Romvesenstemmen er f.eks. barnas stemme, der tempoet er endret, og det samme er sangen. Musikken er laget i appen GarageBand. Vi laget flere korte lydspor, som ble redigert inn i filmen i iMovie.
 
Skriv et blogginnlegg

Vi vil gjerne høre dine erfaringer med bruk av IKT. Her kan du skrive og publisere blogginnlegg.

Relaterte blogginnlegg

Finn oss på sosiale medier