QR KODE BINGO

Vi laget en formbingo ved hjelp av QR koder hvor barna samarbeidet om å finne QR koder, scanne og rett form da vi var på tur. Digitale verktøy, fysisk aktivitet, antall, rom og form, lek og samarbeid var fokuset.

DSC07085.jpg

Formbingo ved hjelp av QR koder

Creative Commons Licence

Våre 3-4 åringer har jobbet litt med former på ulike måter. Vi har sett på former på storskjerm, telt kanter, vært på formjakt inne i barnahgen hvor vi kjente på egenskaper til de ulike formene, tatt med oss digitalt kamera og jaktet på former ute, laget lott og digital fortelling om formene.

Vi laget også en QR kode bingo med fokus på former. Denne gangen var det de voksne som laget QR kode bingoen, men det er også noe barna kan gjøre for hverandre. QR kodene ineholdt ulike former med ulike farger. Formene er laget i Powerpoint og rutenettet er laget der. Du kan like enkelt lage det i f.eks piccollage på ipaden. Bildene som var laget i powerpoint ble lagret som bilder. Vi laget så QR koder ved bruk av Cloud QR hvor du kan benytte deg av egne bilder. Du oppretter her din egen konto.

QR kodene ble plassert rundt i en park innen et begrenset område, tilsammen 6 QR koder. Barna ble delt i grupper på 2 og 3 barn som samarbeidet om det de skulle gjøre. De fikk utdelt ark med 4 ulike bilderav formene som var gjemt bak QR kodene. De skulle krysse av når de scannet en QR kode og fikk et bilde av som var likt et av bilden på sitt ark. Qr kodene inneholdt former som var like men med ulik farge for å gi barna noe å tenke på, snakke om og komme fram til felles løsning rundt.

I tillegg til å gjennom lek og aktivitet jobbe med former de også jobbe med evnen å orientere seg innenfor et område. det var ivrige barn som scannet, samarbeidet og orienterte seg rundt i parken på jakt etter QR koder og former.

QR koder lager du enklest i appen Cloud QR hvor du kan benytte egne bilder, videoer, lyd og stemmeopptak i tillegg til tekst og webadresser. Her oppretter du din egen bruker hvor du kun har tilgang til QR kodene som er laget. Det de sier er at de eneste som fpår tilgang til QR kodene er de du gir kodene til. Cloud QR har i tillegg laget en egen QR leser for barn som skal være sikker mot sporing og som er uten reklame og enkel å bruke.

Skriv et blogginnlegg

Vi vil gjerne høre dine erfaringer med bruk av IKT. Her kan du skrive og publisere blogginnlegg.

Finn oss på sosiale medier