Padlet -digital vegg for samskriving

Padlet er ei interaktiv oppslagstavle der alle med tilgang til lenkja kan skrive.

Teknologi:

http://padlet.com/

Eg opprettar ein padlet ved skulestart for faggruppa mi som vi bruker gjennom året.

Vi bruker padlet i matematikktimane til ulike aktivitetar. Elevane har enkel tilgang til sida. Eg plar å vise sida på prosjektøren, og etter kvart som kommentarar frå elevane dukkar opp, oppdaterer sida seg. Elevane kan til dømes skrive svara på oppgåvene dei reknar ut, etter kvart som dei blir ferdige. Dei ser då ulike svaralternativ, og det oppstår ofte diskusjonar og spontant samarbeid, der elevane kjem fram til riktig løysing i fellesskap. Dette avheng sjølvsagt av styringa mi. Andre gonger ynskjer eg berre diskusjon etter eit visst tal minutt, slik at alle har prøvd seg fyrst. Dette er oppgåver der elevane sjølvsagt ikkje har nokon fasit.

Framlegg til bruksområde

• oppsummering - sjekke forståing

• leksetest

• repetisjon

• oppdage misoppfattingar

• kva kan dei frå før?

• idemyldring

• innspel og framlegg

• dele lenkjer til relevante sider

Fordelar ved ei slik økt

• synleggjering av arbeidet i klassen

• deltaking frå alle

• ser at andre gjer same feil

• anonymitet gjer at det ikkje er flaut

• avdekkje og avlære misoppfattingar

• diskusjon i fellesskap

Døme:

Eg skriv oppgåva på tavla eller rett i padleten. Når elevane har rekna oppgåva, postar dei svaret sitt anonymt på padleten.

Anne Cathrine Gotaas, lærar ved Sandvika videregående skole, Bærum

 

Skriv et blogginnlegg

Vi vil gjerne høre dine erfaringer med bruk av IKT. Her kan du skrive og publisere blogginnlegg.

Relaterte blogginnlegg

  • En PC pr. elev – forsøksprosjekt ved Sommerlyst ungdomsskole

    I slutten av januar 2013 ble 8A ved Sommerlyst skole med i et prosjekt i samarbeid med «Senter for IKT i utdanningen». Målet for prosjektet var å finne ut hvordan IKT kunne brukes på en best mulig måte i en ungdomsskole og hvordan dette påvirker læringsresultatet for elevene.
  • Digitalt kompetent? Klart du kan!

    Mange er kanskje i tvil om dei tør eller kan bruke digitale verktøy i læringa. Årsaka er ofte at dei ikkje kjenner at dei meistrar verktøyet eller tenesta godt nok.
  • Vurderingsskjema for apper

    Bydel Alna har utarbeidet et vurderingsskjema for apper til bruk i barnehagen

Finn oss på sosiale medier