Norsk: Novelletolkning på film

8. trinn på Tromstun skole i Tromsø brukte iPad og iMovie når de arbeidet med novellen Ispiken i norsk. Med fabelaktig god hjelp fra "Rom for læring" i Tromsø sentrum, resulterte prosjektet i interessante filmer og gode fagsamtaler.

Skrevet av: Raymond Ravnå og Ingeborg Meløe

Å lage egen film er en knallgod metode for å tolke og bearbeide tekst. Elevene våre ønsket å jobbe med film i norsken. Vi hadde hørt om et opplegg for arbeid med korttekster fra boka Inn i teksten - Ut i livet (Lillevangstu m.fl.) i norsk. Opplegget tar utgangspunkt i novellen Ispiken, av Bent Haller. Vi regnet med å bruke 2 dobbelttimer i norsk (2x120 min) på hele opplegget.

Opplegget gikk ut på å lese novellen sammen, med bruk av Lesestopp - metoden. Når vi hadde bearbeidet novellen på denne måten, snakket om den og delt tolkninger, ble klassen delt i grupper, som skulle lage filmversjon av novellen.

Vi visste ikke veldig mye om å lage film før vi gikk i gang. 

Som en start på prosjektet fikk vi derfor bruke lokalene hos «Rom for læring» i sentrum i Tromsø. Der fikk elevene prøve seg frem med iPad og iMovie. Elevene jobbet i grupper. Hver gruppe lagde en filmtrailer ut fra malene som finnes i iMovie. Flere av elevene hadde allerede litt erfaring med programmet da de hadde brukt dette på nettbrett eller telefon hjemme. Det viste seg  at det var et lettfattelig program, som både elever og lærere med liten til ingen erfaring med programmet mestret ganske raskt. 

Klassen fikk så låne 9 nettbrett,  ladere og en Apple-tv, som vi kunne bruke til videre arbeid med prosjektet på skolen. Brettene brukte elevene for å filme og redigere kortfilmene sine, mens Apple-tv ble brukt for å vise filmene på storskjerm i klasserommet.  

I etterkant av prosjektet ser vi at alternativet å lage film har blitt en enda mer attraktiv arbeidsmetode når elevene skal lage presentasjoner. Elevene har blitt flinkere til å vurdere både fordeler og ulemper med å lage film, og vurderer bedre i hvilke sammenhenger dette alternativet kan være nyttig.

En ting er helt sikkert: Å lage egen film ut av en novelle, er en knallgod metode for å tolke og bearbeide tekst.  

K06 - mål i norsk som er dekt i opplegget, er bl.a.: Planlegge, utforme og bearbeide egne tekster manuelt og digitalt, og vurdere dem underveis i prosessen ved hjelp av kunnskap om språk og tekst. 

 

 

Skriv et blogginnlegg

Vi vil gjerne høre dine erfaringer med bruk av IKT. Her kan du skrive og publisere blogginnlegg.

Relaterte blogginnlegg

  • Eventyr

    Våren 2013 hadde vi prosjekt om eventyr. Målet med prosjektet var å bli kjent ulike eventyr, bruke digtale verktøy og språkstimulering.
  • 1- og 2-åringenes egne estetiske uttrykk!

    De yngste barna har siden i høst arbeidet med et prosjekt med tittelen ”Estetiske uttrykk med bruk av digitale verktøy.” Siden barna var 1 år gamle valgte vi gjøre noe der de kunne bruke hele kroppen sin.
  • Språkstimulering ved bruk av iPad

    Barnehagens 3-års-gruppe har jobbet med språket. Barna er kommet ulikt i sin språkutvikling, og vi ønsket å jobbe systematisk med språket.

Finn oss på sosiale medier