Nettbrettspill som en variert del av undervisningen

Dataspill på nettbrett kan være en god inngang til å jobbe med ulike fagmål på en måte som engasjerer elevene og setter i gang mange gode refleksjoner og diskusjoner.

trenches.jpeg

Trenches II

Creative Commons Licence

Tirsdag 13. mai, var jeg på besøk hos Senter for IKT i utdanningen, opplegget ble gjennomført sammen med en utrolig engasjert gruppe elever og lærere fra Hauger ungdomsskole. Formålet for dagen, var å gjennomføre et pedagogisk undervisningsopplegg med utgangspunkt i nettbrettspill funnet i App store. Under mitt besøk gjennomførte vi forskjellige spilløkter, og jeg kommer i blogginnlegget til å vise to eksempler på spill brukt i undervisning.

På Google Docs dokumentene det er lenket til under, ser du oppgavene som elevene fikk utlevert.

Monument Valley

Trenches II

 Oppgavene til nettbrettspilene, er knyttet opp til læringsmål fra kunnskapsløftet etter endt 10. trinn. Jeg har valgt ut læringsmål fra forskjellige fag, og disse kan knyttes direkte inn mot spillene.

Under selve økten var et av formålene å få gjennomført test av flere spill, dermed ble et noen av spillene kjappere gjennomgått enn jeg ville ha gjort i en vanlig klasseromssituasjon. Vi valgte å la elevene hadde hvert sitt nettbrett, men de skulle komme fram til svarene på oppgavene gjennom diskusjoner, enten med sin faste partner eller i plenum.

Formålet med min bruk av nettbrettspill i undervisningen er å bruke spill til både å visualisere hendelser i historie, konkretisere i matematikk eller la elevene danne seg egne erfaringer i naturfag. Jeg kan også se for meg bruk av spillet Monument Valley i skrivetrening, hvor elever som sliter med å komme igang med skrivingen vil lettere kunne få ideer til hva de skal skrive om ved bruk av spillet som inspirasjon.

Fordelene med spill i undervisningen

  • Vi bruker et media som mange elever kjenner til og bruker til daglig
  • Mange elever er veldig motiverte for bruk av dataspill
  • Elevene deltar aktiv i undervisningen
  • Dataspill gjør at elevene ofte må gjøre valg, noe som kan skape rom for gode diskusjoner
  • Elevene får kjappe tilbakemeldinger på sin progresjon.

 

Erfaringer etter endt spilløkt

Jeg vil anbefale alle å bruke spill i undervisningen siden dette gir en variert og god undervisning. Elevene gav tilbakemelding om at de synes økten hadde både vært spennende og at de mente lærerene måtte bruke spill inn i undervisningen. Men det er viktig å fokusere på hva som er formålet med økten og for meg blir diskusjonen som kommer i etterkant, den viktigeste del av opplegget. Eks. etter at elevene hadde spilt spillet Trenches II, diskuterte vi de forskjellige delene av spillet og hvordan dette var knyttet opp til den virkelige verdenskrigen. I økten jeg gjennomført ble diskusjonen ikke optimal både på grunn av tidperspektiv, liten kjennskap om tidligere kunnskaper blant elevene samt at elevene ikke var vant til å jobbe på denne måten. Men elevene husket likevel flere av elementene fra spillet og kunne bruke disse kunnskapene til å trekke sammenligninger til 1.Verdenskrig.

Brukene av samskriving for løsningsforslagene har jeg stor tro på, men det forutsetter at elevene er flinke til å notere underveis. En annen erfaring jeg gjorde var at noen grupper fungerte veldig bra, ved at elevene hjalp hverandre framover i spillet. Mens andre grupper ikke delte sine erfaringer og det ble da et stort sprik mellom hvor langt elevene kom i spillet og hvilke oppgaver de fikk utført. 

Skriv et blogginnlegg

Vi vil gjerne høre dine erfaringer med bruk av IKT. Her kan du skrive og publisere blogginnlegg.

Relaterte blogginnlegg

Finn oss på sosiale medier