Nettbrett under måltider i barnehagen.

Vi har tatt i bruk nettbrett under måltider.
Det hele startet med å lese bok under frokost og lunsj for å skape en rolig stemning og samling rundt noe felles.
Vi har etterhvert tatt i bruk digitale eventyr og bøker.

Barna får selv være med å bestemme om de vil høre på bok eller iPad.Her skaper vi samtaler og refleksjoner rundt bøkene og historiene.

Tema som kan relateres til hverdagen. Eksempelvis Karsten som grugleder seg til å begynne i barnehagen. Eller Bulder og Modika fra Dunderly. Bulder vil ikke leke sammen med noen og historiene er presentert slik at man kan ta pause innimellom og ta barna med i historien og gjette hva som skjer videre.

Sosial kompetanse
Vi arbeider med sosial kompetanse i barnegruppa og det er flere tema vi kan trekke inn i arbeidet med nettbrett.

Våre erfaringer er at barna sitter lengre og spiser, og ønsker å høre mer og mer....  

I dette innlegget vil jeg se nærmere på et av fagområdene:   3.1: kommunikasjon, språk og tekst.  " ... både den verbale og nonverbale kommunikasjonen er viktig for å utvikle et godt muntlig språk. Å få varierte og rike erfaringer er avgjørende for å forstå begreper. Å samtale om opplevelser, tanker og følelser er nødvendig for utvikling av et rikt språk.Tekst omfatter både skriftlige og muntlige fortellinger, poesi, dikt, rim, regler.

Viktige sider ved kulturoverføringen er knyttet til kommunikajson, språk og tekst. " Derfor har vi brukt blant annet kjente og kjære eventyr knyttet til den norske kulturarven, slik som Askeladden og Bukkene Bruse. Til stor glede for barna, og det er disse fortellingene barna vil høre igjen og igjen.  Vi bruker også ipadene i disse måltidssituasjonene til å gjenkalle ting vi har snakket om eller gjort i utetida. Kanskje google bilder av helikopter som vi har sett i utetida, kunstløp etter vi "gikk på skøyter" i utetida osv.   

Noen applikasjoner vi bruker:   Karsten og Petras verden - "Karsten får ikke sove" og "Petra begynner i barnehagen" "De tre Bukkene Bruse"/ Barnas beste eventyr "Syvende far i huset"/ Barnas beste eventyr "Askeladden som kappåt med trollet"/ Barnas beste eventyr Dunderly  

Vi kobler gjerne Pc-høyttalere til iPaden for best lyd. Vi kan også trekke inn sosial kompetanse i samspill med iPad. Barna lærer turtaking, å hjelpe hverandre, og å ta hensyn til hverandre. Her må barna vente på tur og gjøre plass til alle i ringen. Barna hjelper hverandre- de store hjelper de små og de erfarne hjelper de uerfarne.  Mer om spill og anmeldelse av spill kommer i et senere innlegg. ;)   Vanja Slydahl, Polarhagen barnehage    

Skriv et blogginnlegg

Vi vil gjerne høre dine erfaringer med bruk av IKT. Her kan du skrive og publisere blogginnlegg.

Relaterte blogginnlegg

  • Tambar app

    Tambar er et troll som er kjent for de fleste som jobber i barnehagen. Barna er veldig glad i bøkene om Tambar, og nå kan man se han på Ipad.
  • Rockestjernekonsert med Rockevennegjengen - et animasjonsprosjekt

    Her er beskrivelse av animasjonsprosjektet som Kleppe friluftsbarnehage vant IKT senterets første digitale barnehagepris med: "Rockestjernekonsert med Rockevennegjengen".
  • Scratch i barnehagen - koding for barn

    Eivindsholen FUS barnehage, Kleppe friluftsbarnehage og Kirketunet barnehage har nylig avsluttet et digital kode-samarbeid, som er gjennomført via eTwinning vinteren/våren 2015.

Finn oss på sosiale medier