Musikkundervisning på nettbrett

På Mortensnes skole i Tromsø har vi begynt å ta i bruk nettbrett (Windows 8) i musikktimene. Elevene disponerer hvert sitt brett. Dette bruker de omtrent hver dag til lese og skriveopplæring, regning og mange andre aktiviteter. Hvorfor ikke bruke nettbrettene i musikkundervisningen også?

Tradisjonelt er det jo blokkfløyta som er instrumentet som brukes i den norske skolen. Man begynner gjerne i 4. klasse, fordi det kreves en viss lengde på fingrene. Så holder man gjerne på med aktiviteten et skoleår, før neste kull overtar instrumentet. Jeg synes ikke elevene har fått så mye ut av denne undervisningen. Det kreves en del ferdigheter for å lykkes på instrumenter. Man må ha fingerferdigheter og det kreves kontroll av pust og munn for å få til en akseptabel lyd.

Tanken er vel ikke at vi skal gjøre elevene til musikere, men de skal tilegne seg en del kunnskap om noter. Da synes jeg faktisk at klaviaturet fungerer bedre rent pedagogisk. Alle får til å skape den samme tonen, og klaviaturet har en pedagogisk genial oppbygging.

Vi har tatt i bruk appen: DigitalPiano fra Zurk software.

Erfaringene så langt er veldig positive. Læreren bruker SmartBoard og notematerialet i SmartNotebook. I tillegg benyttes et nettbrett som er koblet opp mot en flatskjerm, slik at læreren kan demostrere på samme verktøy som elevene bruker.

Elevene synes dette er veldig morsomt. De spiller etter enkelt notemateriale sanger som de kjenner og lærer seg sammenhengen mellom noter og klaviatur. I tillegg får de ofte musisere fritt og utforske verktøyet. Jeg registrerer større faglig interesse enn da jeg brukte blokkfløyta. Det tror jeg er et resultat av at tangentene er et bedre pedagogisk verktøy.

Det har også vært enklere å oppnå disiplin i gruppen. Elevene fremfører melodier solo, og de andre lytter til. Så spiller de sammen. Det kan se ut som om verktøyet i seg selv motiverer, og det gjør det enklere å kontrollere så mange elever samtidig.

Skriv et blogginnlegg

Vi vil gjerne høre dine erfaringer med bruk av IKT. Her kan du skrive og publisere blogginnlegg.

Relaterte blogginnlegg

  • En PC pr. elev – forsøksprosjekt ved Sommerlyst ungdomsskole

    I slutten av januar 2013 ble 8A ved Sommerlyst skole med i et prosjekt i samarbeid med «Senter for IKT i utdanningen». Målet for prosjektet var å finne ut hvordan IKT kunne brukes på en best mulig måte i en ungdomsskole og hvordan dette påvirker læringsresultatet for elevene.
  • Digitalt kompetent? Klart du kan!

    Mange er kanskje i tvil om dei tør eller kan bruke digitale verktøy i læringa. Årsaka er ofte at dei ikkje kjenner at dei meistrar verktøyet eller tenesta godt nok.
  • Padlet -digital vegg for samskriving

    Padlet er ei interaktiv oppslagstavle der alle med tilgang til lenkja kan skrive.

Finn oss på sosiale medier