Musikklærerstudenter ved Norges musikkhøgskole utforsker bruk av iPad i komponering og musisering i klasserommet.

Som en del av undervisningen i didaktikk for allmenn musikkopplæring har musikklærerstudenter ved Norges musikkhøgskole (NMH) utforsket ulike app-er som verktøy for komponering og musisering i klasserommet. Lån av iPad`er fra Senter for IKT i utdanningen har muliggjort dette opplegget.

IMG_5249.JPG

Musikklærerstudenter ved NMH utforsker iPad som verktøy for komponering i klasserommet.

Creative Commons Licence

Å opparbeide digital kompetanse er avgjørende for framtidens musikklærere, både for å kunne imøtekomme krav i Læreplanverket for Kunnskapsløftet, og for å åpne for nye og motiverende måter å musisere og komponere på med og for elever.

Ved bruk av iPad utforsket studentene ulike program og app-er. Sammen undersøkte vi hvordan samspill og musisering gjennom Garage Band kan tilby nye muligheter for samspill og musisering i musikkfaget. Her fikk vi i gang refleksjoner omkring hvordan dette kan åpne for viktige læringserfaringer for elever uten tidligere erfaring med selv å spille et instrument.

Utforsking av andre app`er som AudiBus, SoundPrism, MorphWiz og Multitrack DAW var rettet mot arbeid i komponering. Her fikk studentene både utforske den enkelte app, før vi satte de ulike app-ene sammen gjennom MultitrackDAW og lagde komposisjoner. Dette er en god inngang til å jobbe med hovedområdet komponere i læreplanverket. Videre fikk studentene anledning til å reflektere over bruken av digitale verktøy, både i forhold til hva slike verktøy kan bidra til og hvilke begrensninger og utfordringer som kan dukke opp i denne typen arbeid.

Digitale verktøy kan være særlig verdifullt ved et tydelig fokus på utforsking, - elevene kan bare «trykke i vei». Dette ligge nært elevers øvrige håndtering av digitale verktøy, og vil mest sannsynlig kunne bidra til høy motivasjon blant elevene. Samtidig ble det tydelig for studentene at også denne typen arbeid betinger øving og trening, på lik linje med oppøving av ferdigheter på tradisjonelle instrumenter. På den andre siden fikk studentene erfare og reflektere hvordan lærerrollen blir utfordringet. Det dukker opp nye utfordringer i ledelse av en klasse og læringsarbeidet, det stiller nye og annerledes krav og behov omkring vurdering av læringsarbeidet, og læreren vil i mange tilfeller kunne møte elever som allerede er eksperter og dermed har mer kompetanse enn læreren.

Det ble en lærerik og god arbeidsøkt med iPad-er for musikklærerstudentene ved NMH, og vi er glade for at vi kan ta denne typen temaer og perspektiver inn i musikklærerutdanningen, slik at vi kan ruste studentene til å møte krav og forventninger i deres kommende yrkesliv.

Brit Ågot Brøske Danielsen

Skriv et blogginnlegg

Vi vil gjerne høre dine erfaringer med bruk av IKT. Her kan du skrive og publisere blogginnlegg.

Relaterte blogginnlegg

  • Rockestjernekonsert med Rockevennegjengen - et animasjonsprosjekt

    Her er beskrivelse av animasjonsprosjektet som Kleppe friluftsbarnehage vant IKT senterets første digitale barnehagepris med: "Rockestjernekonsert med Rockevennegjengen".
  • Norsk: Novelletolkning på film

    8. trinn på Tromstun skole i Tromsø brukte iPad og iMovie når de arbeidet med novellen Ispiken i norsk. Med fabelaktig god hjelp fra "Rom for læring" i Tromsø sentrum, resulterte prosjektet i interessante filmer og gode fagsamtaler.
  • TurfHunt på foreldremøte

    Vi ønsket å skape et annerledes foreldremøte med engasjement og deltakelse. Vi tok i bruk appen TurfHunt, hvor foreldrene jaktet på pedagogiske gullkorn!

Finn oss på sosiale medier